Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


apache

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
apache [2013/03/26 12:34]
kamil
apache [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Apache =====
 +
 +==== Proste konfiguracje ====
 +
 === Sprawdzenie konfiguracji === === Sprawdzenie konfiguracji ===
  
Linia 23: Linia 27:
  
 </​VirtualHost>​ </​VirtualHost>​
 +</​file>​
 +
 +==== PHP via FCGID + SuEXEC ====
 +
 +=== Konfiguracja Apache ===
 +
 +<​file>​
 +<​VirtualHost *:80>
 +
 +        SuexecUserGroup kamil users
 +
 +        ErrorLog /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​error.log
 +        TransferLog /​home//​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​access.log
 +
 +        <​Directory /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​htdocs>​
 +                Options ExecCGI Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
 +                AllowOverride All
 +                Order allow,deny
 +                Allow from all
 +                AddHandler fcgid-script .php
 +                FCGIWrapper /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​fcgid/​php.fcgi .php
 +        </​Directory>​
 +
 +        ServerAdmin kamil@test.com.pl
 +        DocumentRoot /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​htdocs
 +
 +        ServerName test.com.pl
 +
 +</​VirtualHost>​
 +</​file>​
 +
 +=== Struktura katalogów ===
 +
 +<​file>​
 +chown -R kamil:http /​home/​services/​httpd/​users/​kamil
 +chmod -R 710 /​home/​services/​httpd/​users/​kamil
 +chown kamil:http /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​{htdocs,​tmp}
 +chmod -R 750 /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​{htdocs,​tmp}
 +chown kamil:users /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​fcgid
 +chmod -R 711 /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​fcgid
 +</​file>​
 +
 +Plik /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​fcgid/​php.fcgi:​
 +
 +<​file>​
 +#!/bin/sh
 +
 +export PHP_FCGI_CHILDREN=4
 +export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=500
 +exec /​usr/​bin/​php.fcgi $@
 +</​file>​
 +
 +Uprawnienia:​
 +
 +<​file>​
 +chmod 700 /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​fcgid/​php.fcgi
 +chown kamil:users /​home/​services/​httpd/​users/​kamil/​test.com.pl/​fcgid/​php.fcgi
 +</​file>​
 +
 +=== Restartujemy Apache i sprawdzamy ===
 +
 +<​file>​
 +/​etc/​init.d/​httpd start
 +Uruchamianie usługi Apache 2.2 Web Server (prefork)................[ ZROBIONE ]
 +ps aux | grep httpd
 +root      2508  0.0  0.7   ​7988 ​ 3936 ?        SNs  15:28   0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2512  0.0  0.4   ​7924 ​ 2276 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2513  0.0  0.4   ​7988 ​ 2252 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2514  0.0  0.5   ​8192 ​ 2940 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2515  0.0  0.4   ​7988 ​ 2240 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2516  0.0  0.5   ​8120 ​ 2756 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2517  0.0  0.5   ​8120 ​ 2844 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2518  0.0  0.4   ​7988 ​ 2240 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2519  0.0  0.4   ​7988 ​ 2240 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +http      2520  0.0  0.4   ​7988 ​ 2240 ?        SN   ​15:​28 ​  0:00 /​usr/​sbin/​httpd.prefork
 +root      2568  0.0  0.1   ​2808 ​  844 pts/0    S+   ​15:​53 ​  0:00 grep httpd
 +[root@pld_fcgid /]# pstree -up 2508
 +httpd.prefork(2508)-+-httpd.prefork(2512,​http)---php.fcgi(2526,​kamil)-+-php.fcgi(2527)
 +                    |                                                 ​|-php.fcgi(2528)
 +                    |                                                 ​|-php.fcgi(2529)
 +                    |                                                 ​`-php.fcgi(2530)
 +                    |-httpd.prefork(2513,​http)
 +                    |-httpd.prefork(2514,​http)
 +                    |-httpd.prefork(2515,​http)
 +                    |-httpd.prefork(2516,​http)
 +                    |-httpd.prefork(2517,​http)
 +                    |-httpd.prefork(2518,​http)
 +                    |-httpd.prefork(2519,​http)
 +                    `-httpd.prefork(2520,​http)
 </​file>​ </​file>​
apache.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)