Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


apache_php_mysql

To jest stara wersja strony!


Instalacja:

yum install httpd-tools httpd php-common php-pear-Mail-Mime php-pear-Net-SMTP php-pear-Net-DIME php-mysql php-devel php-pear-XML-Parser php-pear-Net-Curl php-bcmath php-recode php-mbstring php-pear php-pear-Net-Socket php-pear-Auth-SASL php-pear-Mail php-pear-HTTP-Request php-gd php-pdo php-PHPParser php-pear-SOAP php-email-address-validation php-pear-Date php-pear-DB php-pecl-mailparse php-pecl-geoip php-zts php-soap php-process php-mcrypt php-cli php php-pear-Net-URL php-xml php-fpdf php-pear-Mail-mimeDecode php-pear-Net-URL2 php-PHPMailer php-dba mysql mysql-server

Konfiguracja:

mysql_secure_installation

apache_php_mysql.1361532808.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)