Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


apache_php_mysql

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
apache_php_mysql [2013/02/22 12:33]
kamil utworzono
apache_php_mysql [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 Instalacja: Instalacja:
  
-''​yum install httpd-tools httpd php-common ​php-pear-Mail-Mime ​php-pear-Net-SMTP ​php-pear-Net-DIME ​php-mysql php-devel php-pear-XML-Parser php-pear-Net-Curl php-bcmath php-recode ​php-mbstring php-pear php-pear-Net-Socket php-pear-Auth-SASL php-pear-Mail php-pear-HTTP-Request php-gd ​php-pdo ​php-PHPParser ​php-pear-SOAP php-email-address-validation ​php-pear-Date ​php-pear-DB php-pecl-mailparse php-pecl-geoip php-zts ​php-soap ​php-process php-mcrypt php-cli php php-pear-Net-URL ​php-xml ​php-fpdf php-pear-Mail-mimeDecode php-pear-Net-URL2 php-PHPMailer php-dba ​mysql mysql-server''​+''​yum install httpd-tools httpd yum install httpd-tools httpd php php-bcmath ​php-cli php-common ​php-dba php-gd php-mbstring php-mysql php-pdo php-pear php-process ​php-recode ​php-snmp php-soap php-xml mysql mysql-server''​
  
 Konfiguracja:​ Konfiguracja:​
  
 ''​mysql_secure_installation''​ ''​mysql_secure_installation''​
- 
apache_php_mysql.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)