Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


apache_php_mysql

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
apache_php_mysql [2013/02/22 12:33]
kamil utworzono
apache_php_mysql [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 Instalacja: Instalacja:
  
-''yum install httpd-tools httpd php-common php-pear-Mail-Mime php-pear-Net-SMTP php-pear-Net-DIME php-mysql php-devel php-pear-XML-Parser php-pear-Net-Curl php-bcmath php-recode php-mbstring php-pear php-pear-Net-Socket php-pear-Auth-SASL php-pear-Mail php-pear-HTTP-Request php-gd php-pdo php-PHPParser php-pear-SOAP php-email-address-validation php-pear-Date php-pear-DB php-pecl-mailparse php-pecl-geoip php-zts php-soap php-process php-mcrypt php-cli php php-pear-Net-URL php-xml php-fpdf php-pear-Mail-mimeDecode php-pear-Net-URL2 php-PHPMailer php-dba mysql mysql-server''+''yum install httpd-tools httpd yum install httpd-tools httpd php php-bcmath php-cli php-common php-dba php-gd php-mbstring php-mysql php-pdo php-pear php-process php-recode php-snmp php-soap php-xml mysql mysql-server''
  
 Konfiguracja: Konfiguracja:
  
 ''mysql_secure_installation'' ''mysql_secure_installation''
- 
apache_php_mysql.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)