Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


c-sharp-pgsqconn

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

c-sharp-pgsqconn [2018/07/16 11:47]
c-sharp-pgsqconn [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== C Sharp - PostgreSQL connector =====
  
 +<​file>​
 +using Npgsql;
 +
 +.
 +.
 +.
 +
 +            mojaKlasa m = new mojaKlasa();​ //gdzie m.connectString() = "​Server=10.1.0.143;​Port=5432;​User Id=login;​Password=pass;​Database=bazaDanych;​Sslmode=Prefer;​Protocol=3;​Encoding=UNICODE;"​
 +            NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(m.connectString());​
 +            try
 +            {
 +                conn.Open();​
 +                NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("​SELECT * FROM adm.typ_sprzetu ORDER BY nazwa",​ conn);
 +                NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();​
 +                while (dr.Read())
 +                {
 +                    typFrazy.Items.Add(new MyListBoxItemValue(dr.GetString(1),​ dr.GetInt32(0)));​
 +                }
 +                dr.Close();
 +                command = new NpgsqlCommand("​SELECT sprzet.id, sprzet.nazwa,​ (SELECT typ_sprzetu.nazwa FROM adm.typ_sprzetu WHERE typ_sprzetu.id = sprzet.typ_sprzetu_id),​ sprzet.ilosc,​ (SELECT count(*) FROM adm.sprzet2komp WHERE sprzet2komp.sprzet_id = sprzet.id), sprzet.nr_inw FROM adm.sprzet WHERE skasowany = FALSE ORDER BY nazwa",​ conn);
 +                dr = command.ExecuteReader();​
 +                int a = 1;
 +                string[] row = new string[7];
 +                while (dr.Read())
 +                {
 +                    row[0] = a.ToString();​
 +                    row[1] = dr.GetString(1);​
 +                    row[2] = dr.GetString(2);​
 +                    row[3] = dr.GetInt32(3).ToString();​
 +                    row[4] = dr.GetInt64(4).ToString();​
 +                    row[5] = dr.GetString(5);​
 +                    row[6] = dr.GetInt32(0).ToString();​
 +                    tabSprzetu.Rows.Add(row);​
 +                    a++;
 +                }
 +            }
 +            catch (Exception ee)
 +            {
 +                MessageBox.Show("​Problem z połączeniem do bazy danych: " + ee.ToString());​
 +            }
 +            finally
 +            {
 +                conn.Close();​
 +            }
 +
 +.
 +.
 +.
 +
 +                mojaKlasa m = new mojaKlasa();​
 +                NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(m.connectString());​
 +                try
 +                {
 +                    MyListBoxItemValue typ0 = (MyListBoxItemValue)typ.SelectedItem;​
 +                    conn.Open();​
 +                    NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("​INSERT INTO adm.sprzet (nazwa, opis, typ_sprzetu_id,​ nr_seryjny, ilosc, nr_inw) values (:nazwa, :opis, :typ, :​nr_seryjny,​ :ilosc, :​nr_inw)",​ conn);
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("​nazwa",​ DbType.String));​
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("​opis",​ DbType.String));​
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("​typ",​ DbType.Int32));​
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("​nr_seryjny",​ DbType.String));​
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("​ilosc",​ DbType.Int32));​
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("​nr_inw",​ DbType.String));​
 +                    command.Parameters[0].Value = nazwa.Text;
 +                    command.Parameters[1].Value = opis.Text;
 +                    command.Parameters[2].Value = typ0.ItemData;​
 +                    command.Parameters[3].Value = nrSer.Text;
 +                    command.Parameters[4].Value = int.Parse(ilosc.Text);​
 +                    command.Parameters[5].Value = nrInw.Text;
 +                    command.ExecuteNonQuery();​
 +                }
 +                catch (Exception ee)
 +                {
 +                    MessageBox.Show("​Problem z połączeniem do bazy danych: " + ee.ToString());​
 +                }
 +                finally
 +                {
 +                    conn.Close();​
 +                }
 +</​file>​
c-sharp-pgsqconn.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)