Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


c-sharp-pgsqconn

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

c-sharp-pgsqconn [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== C Sharp - PostgreSQL connector =====
  
 +<file>
 +using Npgsql;
 +
 +.
 +.
 +.
 +
 +            mojaKlasa m = new mojaKlasa(); //gdzie m.connectString() = "Server=10.1.0.143;Port=5432;User Id=login;Password=pass;Database=bazaDanych;Sslmode=Prefer;Protocol=3;Encoding=UNICODE;"
 +            NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(m.connectString());
 +            try
 +            {
 +                conn.Open();
 +                NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("SELECT * FROM adm.typ_sprzetu ORDER BY nazwa", conn);
 +                NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();
 +                while (dr.Read())
 +                {
 +                    typFrazy.Items.Add(new MyListBoxItemValue(dr.GetString(1), dr.GetInt32(0)));
 +                }
 +                dr.Close();
 +                command = new NpgsqlCommand("SELECT sprzet.id, sprzet.nazwa, (SELECT typ_sprzetu.nazwa FROM adm.typ_sprzetu WHERE typ_sprzetu.id = sprzet.typ_sprzetu_id), sprzet.ilosc, (SELECT count(*) FROM adm.sprzet2komp WHERE sprzet2komp.sprzet_id = sprzet.id), sprzet.nr_inw FROM adm.sprzet WHERE skasowany = FALSE ORDER BY nazwa", conn);
 +                dr = command.ExecuteReader();
 +                int a = 1;
 +                string[] row = new string[7];
 +                while (dr.Read())
 +                {
 +                    row[0] = a.ToString();
 +                    row[1] = dr.GetString(1);
 +                    row[2] = dr.GetString(2);
 +                    row[3] = dr.GetInt32(3).ToString();
 +                    row[4] = dr.GetInt64(4).ToString();
 +                    row[5] = dr.GetString(5);
 +                    row[6] = dr.GetInt32(0).ToString();
 +                    tabSprzetu.Rows.Add(row);
 +                    a++;
 +                }
 +            }
 +            catch (Exception ee)
 +            {
 +                MessageBox.Show("Problem z połączeniem do bazy danych: " + ee.ToString());
 +            }
 +            finally
 +            {
 +                conn.Close();
 +            }
 +
 +.
 +.
 +.
 +
 +                mojaKlasa m = new mojaKlasa();
 +                NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(m.connectString());
 +                try
 +                {
 +                    MyListBoxItemValue typ0 = (MyListBoxItemValue)typ.SelectedItem;
 +                    conn.Open();
 +                    NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand("INSERT INTO adm.sprzet (nazwa, opis, typ_sprzetu_id, nr_seryjny, ilosc, nr_inw) values (:nazwa, :opis, :typ, :nr_seryjny, :ilosc, :nr_inw)", conn);
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("nazwa", DbType.String));
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("opis", DbType.String));
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("typ", DbType.Int32));
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("nr_seryjny", DbType.String));
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("ilosc", DbType.Int32));
 +                    command.Parameters.Add(new NpgsqlParameter("nr_inw", DbType.String));
 +                    command.Parameters[0].Value = nazwa.Text;
 +                    command.Parameters[1].Value = opis.Text;
 +                    command.Parameters[2].Value = typ0.ItemData;
 +                    command.Parameters[3].Value = nrSer.Text;
 +                    command.Parameters[4].Value = int.Parse(ilosc.Text);
 +                    command.Parameters[5].Value = nrInw.Text;
 +                    command.ExecuteNonQuery();
 +                }
 +                catch (Exception ee)
 +                {
 +                    MessageBox.Show("Problem z połączeniem do bazy danych: " + ee.ToString());
 +                }
 +                finally
 +                {
 +                    conn.Close();
 +                }
 +</file>
c-sharp-pgsqconn.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)