Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


default_centos

Centos - domyślna konfiguracja nowego serwera

Konfiguracja sieci

vi /etc/sysconfig/network
vi /etc/hosts
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
hostname nazwa-serwera

Instalacja podstawowych paczek

yum install mc subversion telnet zip unzip tcpdump man nano mailx chkconfig wget ntpdate git rsync
mkdir install
cd install/
wget http://pkgs.repoforge.org/p7zip/p7zip-9.20.1-1.el6.rf.`uname -m`.rpm
wget http://pkgs.repoforge.org/p7zip/p7zip-plugins-9.20.1-1.el6.rf.`uname -m`.rpm
rpm -i ./p7zip-*
cd ..

Konfiguracja czasu

echo "2 * * * * root ntpdate -u pool.ntp.org > /dev/null" >> /etc/crontab
/etc/init.d/crond reload

Wyłączenie SELinux

cat /etc/selinux/config | sed "s/SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g" > /etc/selinux/config.new && mv /etc/selinux/config.new /etc/selinux/config && reboot

Repo Nginx

echo '[nginx]
name=nginx repo' >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo
echo "baseurl=http://nginx.org/packages/centos/6/`uname -m`/" >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo
echo 'gpgcheck=0
enabled=1' >> /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Firewall off

/etc/init.d/iptables stop
chkconfig iptables off
default_centos.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)