Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


instalacja_aktualizacji_ze_skryptu

Pierwszy skrypt:

@echo off
echo Installing IE11 ...
start /wait IE11-Windows6.1-x64-pl-pl.exe /passive /update-no /norestart
for /f %%A in ('dir /b *.msu') do (
	echo Installing Updates "%%A" ...
	start /wait %%A /quiet /norestart > nul
)
pause

Drugi skrypt:

@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

set numFiles=0
for %%x in (*.msu) do (
  set /a numFiles+=1
  set file[!numFiles!]=%%x
 ) 

set /a index=%numFiles%
for /L %%i in (1,1,%index%) do (
  echo Installing Updates !file[%%i]! ... %%i/%numFiles%
  start /wait !file[%%i]! /quiet /norestart > nul
  )
endlocal
pause
instalacja_aktualizacji_ze_skryptu.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)