Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


instalacja_aktualizacji_ze_skryptu

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

instalacja_aktualizacji_ze_skryptu [2017/05/16 12:35]
kamil utworzono
instalacja_aktualizacji_ze_skryptu [2018/07/16 11:47]
Linia 1: Linia 1:
-Pierwszy skrypt: 
- 
-<​file>​ 
-@echo off 
-echo Installing IE11 ... 
-start /wait IE11-Windows6.1-x64-pl-pl.exe /passive /update-no /norestart 
-for /f %%A in ('dir /b *.msu'​) do ( 
-echo Installing Updates "​%%A"​ ... 
-start /wait %%A /quiet /norestart > nul 
-) 
-pause 
-</​file>​ 
- 
-Drugi skrypt: 
- 
-<​file>​ 
-@echo off 
-setlocal enabledelayedexpansion 
- 
-set numFiles=0 
-for %%x in (*.msu) do ( 
-  set /a numFiles+=1 
-  set file[!numFiles!]=%%x 
- ​) ​ 
- 
-set /a index=%numFiles% 
-for /L %%i in (1,​1,​%index%) do ( 
-  echo Installing Updates !file[%%i]! ... %%i/​%numFiles% 
-  start /wait !file[%%i]! /quiet /norestart > nul 
-  ) 
-endlocal 
-pause 
-</​file>​ 
  
instalacja_aktualizacji_ze_skryptu.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)