Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


mysql

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

mysql [2014/08/04 21:06]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
mysql [2018/07/16 11:47]
Linia 1: Linia 1:
-===== MySQL ===== 
  
-==== Administracja ==== 
- 
-=== Zalogowanie się do MySQL za pomocą mysql === 
- 
-<​file>​ 
-$ mysql -u mysql -p mysql 
-Enter password: 
-Reading table information for completion of table and column names 
-You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 
- 
-Welcome to the MySQL monitor. ​ Commands end with ; or \g. 
-Your MySQL connection id is 28 
-Server version: 5.5.11-log PLD/Linux Distribution MySQL RPM 
- 
-Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 
- 
-Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 
-affiliates. Other names may be trademarks of their respective 
-owners. 
- 
-Type '​help;'​ or '​\h'​ for help. Type '​\c'​ to clear the current input statement. 
- 
-mysql> 
-</​file>​ 
- 
-W PLD administrator MySQL’a nazywa się mysql, w innych dystrybucjach może on się nazywać inaczej np: w Debianie będzie to root 
- 
-=== Stworzenie użytkownika na bazie danych === 
- 
-<​file>​ 
-CREATE USER '​username'​@'​localhost'​ IDENTIFIED BY '​tajne_password';​ 
-</​file>​ 
- 
-Zmiana hasła dla użytkownika:​ 
- 
-<​file>​ 
-UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('​nowe_tajne_password'​) WHERE User='​username';​ 
-</​file>​ 
- 
-=== Usunięcie użytkownika z bazy danych === 
- 
-<​file>​ 
-DROP USER '​username'​@'​localhost';​ 
-</​file>​ 
- 
-=== Stworzenie instancji na bazie danych === 
- 
-<​file>​ 
-CREATE DATABASE dbname; 
-</​file>​ 
- 
-=== Nadanie praw użytkownikowi do bazy danych === 
- 
-<​file>​ 
-GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO username@'​localhost';​ 
-</​file>​ 
- 
-Tu mała uwaga: w MySQL’u użytkownik identyfikowany jest za pomocą nazwa@host, gdzie nazwa@’%’ nie jest równa nazwa@localhost,​ więc gdy nasz użytkownik będzie logował się z zewnątrz (z poza localhost) to musimy nadać jemu do tego uprawnienia:​ 
- 
-<​file>​ 
-GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO username@'​%';​ 
-</​file>​ 
- 
-Gdy pierwszy raz nadawaliśmy użytkownikowi nazwa@’%’ uprawnienia to MySQL tak naprawdę stworzył tego użytkownika i trzeba jemu nadać też hasło: 
- 
-<​file>​ 
-UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('​tajne_password'​) WHERE User='​username';​ 
-</​file>​ 
- 
-To samo tyczy się usuwania, jeśli istnieje użytkownik name@localhost i name@’%’ podczas usuwania name@localhost użytkownik name@’%’ zostanie na bazie danych! Jeśli nie chcemy tego to też musimy go usunąć: 
- 
-<​file>​ 
-DROP USER '​username'​@'​%';​ 
-</​file>​ 
- 
-=== Usunięcie instancji na bazie danych === 
- 
-<​file>​ 
-DROP DATABASE dbname; 
-</​file>​ 
- 
-=== Po nadaniu uprawnień należy odświeżyć uprawnienia komendą === 
- 
-<​file>​ 
-FLUSH PRIVILEGES; 
-</​file>​ 
- 
-=== Wyświetlenie listy użytkowników === 
- 
-<​file>​ 
-mysql> select host, user from mysql.user; 
-+-----------+-----------------+ 
-| host      | user            | 
-+-----------+-----------------+ 
-| %         | ocs             | 
-| 127.0.0.1 | mysql           | 
-| 127.0.0.1 | mysql_sysadmin ​ | 
-| localhost |                 | 
-| localhost | mysql           | 
-| localhost | mysql_sysadmin ​ | 
-| localhost | ocs             | 
-| localhost | pong            | 
-+-----------+-----------------+ 
-8 rows in set (0.01 sec) 
- 
-mysql> 
-</​file>​ 
- 
-=== Wyświetlenie listy instancji bazodanowych === 
- 
-<​file>​ 
-mysql> show databases; 
-+--------------------+ 
-| Database ​          | 
-+--------------------+ 
-| information_schema | 
-| mysql              | 
-| ocsweb ​            | 
-| pong               | 
-+--------------------+ 
-4 rows in set (0.00 sec) 
- 
-mysql> 
-</​file>​ 
- 
-==== Backup ==== 
- 
-=== Sam czysty SQL === 
- 
-<​file>​ 
-$ data=`date +%Y_%m_%d` 
-mysqldump -u dbuser --password=tajnepass dbname > /​backup/​dbname_$data.sql 
-</​file>​ 
- 
-Jeśli baza danych posiada funkcję to nalezy też dumpować – służy do tego opcja -R: 
- 
-<​file>​ 
-mysqldump -u dbuser --password=tajnepass -R dbname > /​backup/​dbname_$data.sql 
-</​file>​ 
- 
-=== Z kompresją === 
- 
-<​file>​ 
-mysqldump -u dbuser --password=tajnepass dbname | bzip2 > /​backup/​dbname_$data.bz2 
-</​file>​ 
- 
-=== Bez danych – sam schemat === 
- 
-<​file>​ 
-mysqldump -u dbuser --password=tajnepass --no-data dbname > /​backup/​dbname_$data.sql 
-</​file>​ 
- 
-=== Same dane – bez schematu === 
- 
-<​file>​ 
-mysqldump -u dbuser --password=tajnepass --skip-triggers --compact --no-create-info dbname > /​backup/​dbname_$data.sql 
-</​file>​ 
- 
-=== Wszystkie bazy === 
- 
-<​file>​ 
-mysqldump -u mysql --password=tajnepass --all-databases > /​backup/​dump_$data.sql 
-</​file>​ 
- 
-=== Odtwarzanie bazy danych === 
- 
-<​file>​ 
-mysql -u dbuser --password=tajnepass dbname < /​backup/​dump.sql 
-</​file>​ 
- 
-==== Użytkowanie ==== 
- 
-=== Pokazanie struktury bazy danych === 
- 
-<​file>​ 
-mysql> show tables; 
-+-------------------------+ 
-| Tables_in_ocsweb ​       | 
-+-------------------------+ 
-| accesslog ​              | 
-| accountinfo ​            | 
-| bios                    | 
-| blacklist_macaddresses ​ | 
-| blacklist_serials ​      | 
-. 
-. 
-. 
-| slots                   | 
-| softwares ​              | 
-| softwares_name_cache ​   | 
-| sounds ​                 | 
-| storages ​               | 
-| subnet ​                 | 
-| tags                    | 
-| videos ​                 | 
-| virtualmachines ​        | 
-+-------------------------+ 
-54 rows in set (0.00 sec) 
- 
-mysql> 
-</​file>​ 
- 
-=== Pokazanie struktury tabeli === 
- 
-<​file>​ 
-mysql> desc files; 
-+---------+--------------+------+-----+---------+-------+ 
-| Field   | Type         | Null | Key | Default | Extra | 
-+---------+--------------+------+-----+---------+-------+ 
-| NAME    | varchar(150) | NO   | PRI | NULL    |       | 
-| VERSION | varchar(100) | NO   | PRI | NULL    |       | 
-| OS      | varchar(80) ​ | NO   | PRI | NULL    |       | 
-| CONTENT | longblob ​    | NO   ​| ​    | NULL    |       | 
-+---------+--------------+------+-----+---------+-------+ 
-4 rows in set (0.02 sec) 
- 
-mysql> 
-</​file>​ 
mysql.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)