Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


oracle_xe

Oracla XE

Oracla XE – czyli wersji Express Edition. Najpierw musimy ściągnąć RPMy z:

http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xelinsoft-102048.html

do samej wersji serwerowej wystarczy: oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm.

Instalujemy program bc:

poldek:/all-avail> install bc

Dodajemy użytkownika oracle i grupę dba:

$ /usr/sbin/groupadd -r dba
$ /usr/sbin/useradd -r -M -g dba -d /usr/lib/oracle/xe -s /bin/bash oracle

Instalujemy Oracle:

$ rpm -iv ./oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm

Konfigurację uruchamiamy za pomocą polecenia:

$ /etc/init.d/oracle-xe configure

Podczas konfiguracji ustaliliśmy hasło dla użytkownika SYS i SYSTEM. Przetestowanie czy Oracle działa:

$ export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server
$ cd /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin
$ ./sqlplus 'sys/tajnehaslo@//localhost/XE as sysdba'

Powinno pojawić się coś takiego:

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Aug 31 12:35:46 2011

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

SQL> quit
Disconnected from Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

Webowe GUI do zarządzania Oracle znajduje się pod adresem: http://127.0.0.1:8080/apex – chyba, że podczas konfiguracji podaliśmy inny port. Jeśli jest to serwer i nie mamy jak się dostać z poziomu localhosta do panelu Oracla to możemy zrobić prostego redir’a sieciowego:

poldek:/all-avail> install redir

I uruchamiamy:

$ redir --lport=80 --laddr=10.1.0.9 --cport=8080 --caddr=127.0.0.1 &

Gdzie 10.1.0.9 to nasze IP lokalne na serwerze. Teraz możemy się dostać do panelu poprzez link: http://10.1.0.9/apex

oracle_xe.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)