Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


oracle_xe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

oracle_xe [2018/07/16 11:47]
oracle_xe [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Oracla XE =====
  
 +Oracla XE – czyli wersji Express Edition. Najpierw musimy ściągnąć RPMy z:
 +
 +<file>
 +http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xelinsoft-102048.html
 +</file>
 +
 +do samej wersji serwerowej wystarczy: oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm.
 +
 +Instalujemy program bc:
 +
 +<file>
 +poldek:/all-avail> install bc
 +</file>
 +
 +Dodajemy użytkownika oracle i grupę dba:
 +
 +<file>
 +$ /usr/sbin/groupadd -r dba
 +$ /usr/sbin/useradd -r -M -g dba -d /usr/lib/oracle/xe -s /bin/bash oracle
 +</file>
 +
 +Instalujemy Oracle:
 +
 +<file>
 +$ rpm -iv ./oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm
 +</file>
 +
 +Konfigurację uruchamiamy za pomocą polecenia:
 +
 +<file>
 +$ /etc/init.d/oracle-xe configure
 +</file>
 +
 +Podczas konfiguracji ustaliliśmy hasło dla użytkownika SYS i SYSTEM. Przetestowanie czy Oracle działa:
 +
 +<file>
 +$ export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server
 +$ cd /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin
 +$ ./sqlplus 'sys/tajnehaslo@//localhost/XE as sysdba'
 +</file>
 +
 +Powinno pojawić się coś takiego:
 +
 +<file>
 +SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Aug 31 12:35:46 2011
 +
 +Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.
 +
 +
 +Connected to:
 +Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
 +
 +SQL> quit
 +Disconnected from Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
 +</file>
 +
 +Webowe GUI do zarządzania Oracle znajduje się pod adresem: http://127.0.0.1:8080/apex – chyba, że podczas konfiguracji podaliśmy inny port. Jeśli jest to serwer i nie mamy jak się dostać z poziomu localhosta do panelu Oracla to możemy zrobić prostego redir’a sieciowego:
 +
 +<file>
 +poldek:/all-avail> install redir
 +</file>
 +
 +I uruchamiamy:
 +
 +<file>
 +$ redir --lport=80 --laddr=10.1.0.9 --cport=8080 --caddr=127.0.0.1 &
 +</file>
 +
 +Gdzie 10.1.0.9 to nasze IP lokalne na serwerze. Teraz możemy się dostać do panelu poprzez link: http://10.1.0.9/apex
oracle_xe.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)