Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


oracle_xe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

oracle_xe [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Oracla XE =====
  
 +Oracla XE – czyli wersji Express Edition. Najpierw musimy ściągnąć RPMy z:
 +
 +<​file>​
 +http://​www.oracle.com/​technetwork/​database/​express-edition/​downloads/​102xelinsoft-102048.html
 +</​file>​
 +
 +do samej wersji serwerowej wystarczy: oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm.
 +
 +Instalujemy program bc:
 +
 +<​file>​
 +poldek:/​all-avail>​ install bc
 +</​file>​
 +
 +Dodajemy użytkownika oracle i grupę dba:
 +
 +<​file>​
 +$ /​usr/​sbin/​groupadd -r dba
 +$ /​usr/​sbin/​useradd -r -M -g dba -d /​usr/​lib/​oracle/​xe -s /bin/bash oracle
 +</​file>​
 +
 +Instalujemy Oracle:
 +
 +<​file>​
 +$ rpm -iv ./​oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm
 +</​file>​
 +
 +Konfigurację uruchamiamy za pomocą polecenia:
 +
 +<​file>​
 +$ /​etc/​init.d/​oracle-xe configure
 +</​file>​
 +
 +Podczas konfiguracji ustaliliśmy hasło dla użytkownika SYS i SYSTEM. Przetestowanie czy Oracle działa:
 +
 +<​file>​
 +$ export ORACLE_HOME=/​usr/​lib/​oracle/​xe/​app/​oracle/​product/​10.2.0/​server
 +$ cd /​usr/​lib/​oracle/​xe/​app/​oracle/​product/​10.2.0/​server/​bin
 +$ ./sqlplus '​sys/​tajnehaslo@//​localhost/​XE as sysdba'​
 +</​file>​
 +
 +Powinno pojawić się coś takiego:
 +
 +<​file>​
 +SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Aug 31 12:35:46 2011
 +
 +Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. ​ All rights reserved.
 +
 +
 +Connected to:
 +Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
 +
 +SQL> quit
 +Disconnected from Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
 +</​file>​
 +
 +Webowe GUI do zarządzania Oracle znajduje się pod adresem: http://​127.0.0.1:​8080/​apex – chyba, że podczas konfiguracji podaliśmy inny port. Jeśli jest to serwer i nie mamy jak się dostać z poziomu localhosta do panelu Oracla to możemy zrobić prostego redir’a sieciowego:
 +
 +<​file>​
 +poldek:/​all-avail>​ install redir
 +</​file>​
 +
 +I uruchamiamy:​
 +
 +<​file>​
 +$ redir --lport=80 --laddr=10.1.0.9 --cport=8080 --caddr=127.0.0.1 &
 +</​file>​
 +
 +Gdzie 10.1.0.9 to nasze IP lokalne na serwerze. Teraz możemy się dostać do panelu poprzez link: http://​10.1.0.9/​apex
oracle_xe.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)