Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


proxmoxlog

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

proxmoxlog [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Proxmox log =====
  
 +<​file>​
 +Using username "​root"​.
 +root@1.2.3.4'​s password:
 +Linux proxmox 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64
 +
 +The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
 +the exact distribution terms for each program are described in the
 +individual files in /​usr/​share/​doc/​*/​copyright.
 +
 +Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
 +permitted by applicable law.
 +root@proxmox:​~#​ userdel -r -f devel
 +userdel: devel mail spool (/​var/​mail/​devel) not found
 +root@proxmox:​~#​ aptitude install bzip2 mc subversion subversion-tools iptables-persistent telnet tcpdump unzip openvpn zip hdparm smartmontools
 +Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:​
 +  hdparm iptables-persistent libapr1{a} libaprutil1{a} libcap-ng0{a} libconfig-inifiles-perl{a} libffi5{a} libglib2.0-0{a} libglib2.0-data{a} liblist-moreutils-perl{a} liblzo2-2{a} libneon27-gnutls{a} libpcap0.8{a}
 +  libpkcs11-helper1{a} libsvn-perl{a} libsvn1{a} liburi-perl{a} libxslt1.1{a} mc mc-data{a} openvpn powermgmt-base{a} python-subversion{a} rsync{a} shared-mime-info{a} smartmontools subversion subversion-tools tcpdump unzip
 +  xsltproc{a} zip
 +0 pakietów aktualizowanych,​ 32 instalowanych,​ 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
 +Do pobrania 14,2 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu:​ 46,9 MB.
 +Kontynuować?​ [Y/n/?]
 +Pobieranie: 1 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libffi5 amd64 3.0.10-3 [24,8 kB]
 +Pobieranie: 2 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libglib2.0-0 amd64 2.33.12+really2.32.4-5 [1838 kB]
 +Pobieranie: 3 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblzo2-2 amd64 2.06-1 [57,7 kB]
 +Pobieranie: 4 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libpcap0.8 amd64 1.3.0-1 [142 kB]
 +Pobieranie: 5 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libpkcs11-helper1 amd64 1.09-1 [50,2 kB]
 +Pobieranie: 6 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libapr1 amd64 1.4.6-3 [99,6 kB]
 +Pobieranie: 7 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libaprutil1 amd64 1.4.1-3 [89,8 kB]
 +Pobieranie: 8 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libneon27-gnutls amd64 0.29.6-3 [142 kB]
 +Pobieranie: 9 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsvn1 amd64 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [936 kB]
 +Pobieranie: 10 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsvn-perl amd64 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [1082 kB]
 +Pobieranie: 11 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxslt1.1 amd64 1.1.26-14.1 [254 kB]
 +Pobieranie: 12 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main subversion amd64 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [1321 kB]
 +Pobieranie: 13 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main python-subversion amd64 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [1340 kB]
 +Pobieranie: 14 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main hdparm amd64 9.39-1+b1 [112 kB]
 +Pobieranie: 15 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main iptables-persistent all 0.5.7 [10,3 kB]
 +Pobieranie: 16 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcap-ng0 amd64 0.6.6-2 [13,2 kB]
 +Pobieranie: 17 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libglib2.0-data all 2.33.12+really2.32.4-5 [1607 kB]
 +Pobieranie: 18 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblist-moreutils-perl amd64 0.33-1+b1 [52,5 kB]
 +Pobieranie: 19 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liburi-perl all 1.60-1 [100 kB]
 +Pobieranie: 20 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main mc-data all 3:4.8.3-10 [1086 kB]
 +Pobieranie: 21 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main mc amd64 3:4.8.3-10 [470 kB]
 +Pobieranie: 22 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy-updates/​main openvpn amd64 2.2.1-8+deb7u2 [503 kB]
 +Pobieranie: 23 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main powermgmt-base amd64 1.31 [11,9 kB]
 +Pobieranie: 24 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main rsync amd64 3.0.9-4 [369 kB]
 +Pobieranie: 25 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main shared-mime-info amd64 1.0-1+b1 [595 kB]
 +Pobieranie: 26 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main smartmontools amd64 5.41+svn3365-1 [579 kB]
 +Pobieranie: 27 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main tcpdump amd64 4.3.0-1 [421 kB]
 +Pobieranie: 28 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main unzip amd64 6.0-8 [194 kB]
 +Pobieranie: 29 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main xsltproc amd64 1.1.26-14.1 [118 kB]
 +Pobieranie: 30 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main zip amd64 3.0-6 [336 kB]
 +Pobieranie: 31 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libconfig-inifiles-perl all 2.75-1 [54,8 kB]
 +Pobieranie: 32 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main subversion-tools all 1.6.17dfsg-4+deb7u3 [225 kB]
 +Pobrano 14,2 MB w 3s (3677 kB/s)
 +Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
 +Prekonfiguracja pakietów ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libffi5:​amd64.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 27368 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Rozpakowywanie pakietu libffi5:​amd64 (z .../​libffi5_3.0.10-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-0:​amd64 (z .../​libglib2.0-0_2.33.12+really2.32.4-5_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblzo2-2:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu liblzo2-2:​amd64 (z .../​liblzo2-2_2.06-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcap0.8:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libpcap0.8:​amd64 (z .../​libpcap0.8_1.3.0-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpkcs11-helper1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libpkcs11-helper1:​amd64 (z .../​libpkcs11-helper1_1.09-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libapr1.
 +Rozpakowywanie pakietu libapr1 (z .../​libapr1_1.4.6-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libaprutil1.
 +Rozpakowywanie pakietu libaprutil1 (z .../​libaprutil1_1.4.1-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libneon27-gnutls.
 +Rozpakowywanie pakietu libneon27-gnutls (z .../​libneon27-gnutls_0.29.6-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsvn1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsvn1:​amd64 (z .../​libsvn1_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsvn-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libsvn-perl (z .../​libsvn-perl_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxslt1.1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxslt1.1:​amd64 (z .../​libxslt1.1_1.1.26-14.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu subversion.
 +Rozpakowywanie pakietu subversion (z .../​subversion_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-subversion.
 +Rozpakowywanie pakietu python-subversion (z .../​python-subversion_1.6.17dfsg-4+deb7u3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu hdparm.
 +Rozpakowywanie pakietu hdparm (z .../​hdparm_9.39-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu iptables-persistent.
 +Rozpakowywanie pakietu iptables-persistent (z .../​iptables-persistent_0.5.7_all.deb) ...
 +update-rc.d:​ using dependency based boot sequencing
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcap-ng0.
 +Rozpakowywanie pakietu libcap-ng0 (z .../​libcap-ng0_0.6.6-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-data.
 +Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-data (z .../​libglib2.0-data_2.33.12+really2.32.4-5_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblist-moreutils-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liblist-moreutils-perl (z .../​liblist-moreutils-perl_0.33-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liburi-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liburi-perl (z .../​liburi-perl_1.60-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mc-data.
 +Rozpakowywanie pakietu mc-data (z .../​mc-data_3%3a4.8.3-10_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mc.
 +Rozpakowywanie pakietu mc (z .../​mc_3%3a4.8.3-10_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu openvpn.
 +Rozpakowywanie pakietu openvpn (z .../​openvpn_2.2.1-8+deb7u2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu powermgmt-base.
 +Rozpakowywanie pakietu powermgmt-base (z .../​powermgmt-base_1.31_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu rsync.
 +Rozpakowywanie pakietu rsync (z .../​rsync_3.0.9-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu shared-mime-info.
 +Rozpakowywanie pakietu shared-mime-info (z .../​shared-mime-info_1.0-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu smartmontools.
 +Rozpakowywanie pakietu smartmontools (z .../​smartmontools_5.41+svn3365-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu tcpdump.
 +Rozpakowywanie pakietu tcpdump (z .../​tcpdump_4.3.0-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu unzip.
 +Rozpakowywanie pakietu unzip (z .../​archives/​unzip_6.0-8_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu xsltproc.
 +Rozpakowywanie pakietu xsltproc (z .../​xsltproc_1.1.26-14.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu zip.
 +Rozpakowywanie pakietu zip (z .../​archives/​zip_3.0-6_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libconfig-inifiles-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libconfig-inifiles-perl (z .../​libconfig-inifiles-perl_2.75-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu subversion-tools.
 +Rozpakowywanie pakietu subversion-tools (z .../​subversion-tools_1.6.17dfsg-4+deb7u3_all.deb) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support...
 +Konfigurowanie pakietu libffi5:​amd64 (3.0.10-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libglib2.0-0:​amd64 (2.33.12+really2.32.4-5) ...
 +Nie odnaleziono plików schematów: nic.
 +Konfigurowanie pakietu liblzo2-2:​amd64 (2.06-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpcap0.8:​amd64 (1.3.0-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpkcs11-helper1:​amd64 (1.09-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libapr1 (1.4.6-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libaprutil1 (1.4.1-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libneon27-gnutls (0.29.6-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsvn1:​amd64 (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsvn-perl (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxslt1.1:​amd64 (1.1.26-14.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu subversion (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
 +Konfigurowanie pakietu python-subversion (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
 +Konfigurowanie pakietu hdparm (9.39-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu iptables-persistent (0.5.7) ...
 +[ ok ] Loading iptables rules... IPv4... IPv6...done.
 +Konfigurowanie pakietu libcap-ng0 (0.6.6-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libglib2.0-data (2.33.12+really2.32.4-5) ...
 +Konfigurowanie pakietu liblist-moreutils-perl (0.33-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu liburi-perl (1.60-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu mc-data (3:​4.8.3-10) ...
 +Konfigurowanie pakietu mc (3:​4.8.3-10) ...
 +update-alternatives:​ użycie /​usr/​bin/​mcview jako dostarczającego /​usr/​bin/​view (view) w tryb auto
 +Konfigurowanie pakietu openvpn (2.2.1-8+deb7u2) ...
 +[ ok ] Restarting virtual private network daemon.:.
 +Konfigurowanie pakietu powermgmt-base (1.31) ...
 +Konfigurowanie pakietu rsync (3.0.9-4) ...
 +update-rc.d:​ using dependency based boot sequencing
 +Konfigurowanie pakietu shared-mime-info (1.0-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu smartmontools (5.41+svn3365-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu tcpdump (4.3.0-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu unzip (6.0-8) ...
 +Konfigurowanie pakietu xsltproc (1.1.26-14.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu zip (3.0-6) ...
 +Konfigurowanie pakietu libconfig-inifiles-perl (2.75-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu subversion-tools (1.6.17dfsg-4+deb7u3) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu python-support...
 +
 +root@proxmox:​~#​ echo "deb http://​download.proxmox.com/​debian wheezy pve" >> /​etc/​apt/​sources.list
 +root@proxmox:​~#​ wget -O- "​http://​download.proxmox.com/​debian/​key.asc"​ | apt-key add -
 +--2013-08-01 15:​49:​28-- ​ http://​download.proxmox.com/​debian/​key.asc
 +Translacja download.proxmox.com (download.proxmox.com)... 188.165.151.222
 +Łączenie się z download.proxmox.com (download.proxmox.com)|188.165.151.222|:​80... połączono.
 +Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
 +Długość: 1703 (1,7K) [text/​plain]
 +Zapis do: `STDOUT'​
 +
 +100%[===================================================================================================================================================================================================>​] 1.703       ​--.-K/​s ​  ​w ​ 0s
 +
 +2013-08-01 15:49:28 (220 MB/s) - zapisano na standardowe wyjście [1703/1703]
 +
 +OK
 +root@proxmox:​~#​ aptitude update && aptitude full-upgrade
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates Release.gpg
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy Release.gpg
 +Pobieranie: 1 http://​download.proxmox.com wheezy Release.gpg [198 B]
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates Release
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates Release.gpg
 +Pobieranie: 2 http://​download.proxmox.com wheezy Release [2035 B]
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy Release
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates Release
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​main Sources
 +Pobieranie: 3 http://​download.proxmox.com wheezy/pve amd64 Packages [20,1 kB]
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy/main Sources
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​contrib Sources
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy/main amd64 Packages
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​non-free Sources
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy/main Translation-pl
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​main amd64 Packages
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​contrib amd64 Packages
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy/main Translation-en
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​non-free amd64 Packages
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​main Sources
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​contrib Translation-en
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​contrib Sources
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​main Translation-en
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​non-free Sources
 +Stary  http://​security.debian.org wheezy/​updates/​non-free Translation-en
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​main amd64 Packages
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​contrib amd64 Packages
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​non-free amd64 Packages
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​contrib Translation-en
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​main Translation-en
 +Stary  http://​ftp.pl.debian.org wheezy-updates/​non-free Translation-en
 +Ign.   ​http://​download.proxmox.com wheezy/pve Translation-pl_PL
 +Ign.   ​http://​download.proxmox.com wheezy/pve Translation-pl
 +Ign.   ​http://​download.proxmox.com wheezy/pve Translation-en
 +Pobrano 22,3 kB w 0s (24,9 kB/s)
 +
 +Bieżący status: 2 aktualizacje [+2], 37 nowych [+37].
 +Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:​
 +  dmsetup libdevmapper1.02.1
 +2 pakietów aktualizowanych,​ 0 instalowanych,​ 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
 +Do pobrania 198 kB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu:​ 0 B.
 +Kontynuować?​ [Y/n/?]
 +Pobieranie: 1 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve dmsetup amd64 2:​1.02.74-pve3 [68,0 kB]
 +Pobieranie: 2 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libdevmapper1.02.1 amd64 2:​1.02.74-pve3 [130 kB]
 +Pobrano 198 kB w 0s (623 kB/s)
 +Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione
 +(Odczytywanie bazy danych ... 28636 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Przygotowywanie do zastąpienia pakietu dmsetup 2:1.02.74-7 (wykorzystując .../​dmsetup_2%3a1.02.74-pve3_amd64.deb) ...
 +Rozpakowywanie pakietu zastępującego dmsetup ...
 +Przygotowywanie do zastąpienia pakietu libdevmapper1.02.1:​amd64 2:1.02.74-7 (wykorzystując .../​libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.74-pve3_amd64.deb) ...
 +Rozpakowywanie pakietu zastępującego libdevmapper1.02.1:​amd64 ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +Konfigurowanie pakietu dmsetup (2:​1.02.74-pve3) ...
 +update-initramfs:​ deferring update (trigger activated)
 +Konfigurowanie pakietu libdevmapper1.02.1:​amd64 (2:​1.02.74-pve3) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools...
 +update-initramfs:​ Generating /​boot/​initrd.img-3.2.0-4-amd64
 +
 +Bieżący status: 0 aktualizacji [-2].
 +root@proxmox:​~#​ aptitude install pve-firmware pve-kernel-2.6.32-20-pve
 +Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:​
 +  pve-firmware pve-kernel-2.6.32-20-pve
 +0 pakietów aktualizowanych,​ 2 instalowanych,​ 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
 +Do pobrania 51,7 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu:​ 0 B.
 +Pobieranie: 1 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-firmware all 1.0-23 [19,7 MB]
 +Pobieranie: 2 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-kernel-2.6.32-20-pve amd64 2.6.32-100 [31,9 MB]
 +Pobrano 51,7 MB w 12s (4171 kB/s)
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-firmware.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 28636 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Rozpakowywanie pakietu pve-firmware (z .../​pve-firmware_1.0-23_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-kernel-2.6.32-20-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu pve-kernel-2.6.32-20-pve (z .../​pve-kernel-2.6.32-20-pve_2.6.32-100_amd64.deb) ...
 +Konfigurowanie pakietu pve-firmware (1.0-23) ...
 +Konfigurowanie pakietu pve-kernel-2.6.32-20-pve (2.6.32-100) ...
 +update-initramfs:​ Generating /​boot/​initrd.img-2.6.32-20-pve
 +Generating grub.cfg ...
 +Found linux image: /​boot/​vmlinuz-3.2.0-4-amd64
 +Found initrd image: /​boot/​initrd.img-3.2.0-4-amd64
 +Found linux image: /​boot/​vmlinuz-2.6.32-20-pve
 +Found initrd image: /​boot/​initrd.img-2.6.32-20-pve
 +done
 +
 +root@proxmox:​~#​ cat /​boot/​grub/​grub.cfg | sed "​s/​set\ default\=\"​0\"/​set\ default\=\"​2\"/​g"​ > /​boot/​grub/​grub.cfg.bak
 +root@proxmox:​~#​ mv /​boot/​grub/​grub.cfg.bak /​boot/​grub/​grub.cfg
 +root@proxmox:​~#​ reboot
 +
 +Broadcast message from root@proxmox (pts/0) (Thu Aug  1 15:51:21 2013):
 +
 +The system is going down for reboot NOW!
 +root@proxmox:​~#​
 +Using username "​root"​.
 +root@1.2.3.4'​s password:
 +Linux proxmox 2.6.32-20-pve #1 SMP Wed May 15 08:23:27 CEST 2013 x86_64
 +
 +The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
 +the exact distribution terms for each program are described in the
 +individual files in /​usr/​share/​doc/​*/​copyright.
 +
 +Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
 +permitted by applicable law.
 +Last login: Thu Aug  1 15:44:51 2013 from 192.1.1.10
 +root@proxmox:​~#​ uptime
 + ​15:​53:​07 up 1 min,  1 user,  load average: 1,16, 0,40, 0,14
 +root@proxmox:​~#​ uname -a
 +Linux proxmox 2.6.32-20-pve #1 SMP Wed May 15 08:23:27 CEST 2013 x86_64 GNU/Linux
 +root@proxmox:​~#​ aptitude install pve-headers-2.6.32-20-pve proxmox-ve-2.6.32 ntp lvm2 postfix ksm-control-daemon vzprocps open-iscsi bootlogd
 +Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:​
 +  attr{a} bootlogd bridge-utils{a} ceph-common{a} clvm{a} corosync-pve{a} cstream{a} dbus{a} dtach{a} fence-agents-pve{a} fontconfig{a} fontconfig-config{a} fuse{a} gawk{a} ifenslave-2.6{a} iputils-arping{a} ksm-control-daemon
 +  libaio1{a} libanyevent-http-perl{a} libanyevent-perl{a} libasound2{a} libasyncns0{a} libauthen-pam-perl{a} libboost-system1.49.0{a} libboost-thread1.49.0{a} libcaca0{a} libcairo2{a} libcgroup1{a} libcommon-sense-perl{a}
 +  libconvert-asn1-perl{a} libcorosync4-pve{a} libcrypt-openssl-bignum-perl{a} libcrypt-openssl-random-perl{a} libcrypt-openssl-rsa-perl{a} libcurl3-gnutls{a} libdatrie1{a} libdbi1{a} libdbus-1-3{a} libdevel-cycle-perl{a}
 +  libdevmapper-event1.02.1{a} libdigest-hmac-perl{a} libdirectfb-1.2-9{a} libencode-locale-perl{a} libfile-chdir-perl{a} libfile-listing-perl{a} libfile-readbackwards-perl{a} libfile-sync-perl{a} libfilesys-df-perl{a} libflac8{a}
 +  libfont-afm-perl{a} libfontconfig1{a} libhtml-form-perl{a} libhtml-format-perl{a} libhtml-parser-perl{a} libhtml-tagset-perl{a} libhtml-tree-perl{a} libhttp-cookies-perl{a} libhttp-daemon-perl{a} libhttp-date-perl{a}
 +  libhttp-message-perl{a} libhttp-negotiate-perl{a} libice6{a} libintl-perl{a} libio-multiplex-perl{a} libio-socket-ip-perl{a} libio-socket-ssl-perl{a} libio-stringy-perl{a} libiscsi1{a} libjpeg62{a} libjpeg8{a} libjson-perl{a}
 +  libjson-xs-perl{a} libjson0{a} libleveldb1{a} liblinux-inotify2-perl{a} liblockfile-simple-perl{a} liblog-agent-perl{a} liblwp-mediatypes-perl{a} liblwp-protocol-https-perl{a} libmailtools-perl{a} libmath-bigint-perl{a}
 +  libnet-dns-perl{a} libnet-http-perl{a} libnet-ip-perl{a} libnet-ldap-perl{a} libnet-snmp-perl{a} libnet-ssleay-perl{a} libnet-telnet-perl{a} libnspr4{a} libnss3{a} libogg0{a} libopenais3-pve{a} libopenipmi0{a} libopts25{a}
 +  libpango1.0-0{a} libperl5.14{a} libpixman-1-0{a} libpng12-0{a} libpulse0{a} libpve-access-control{a} libpve-common-perl{a} libpve-storage-perl{a} libqb0{a} librados2{a} librbd1{a} libreadline5{a} librrd4{a} librrds-perl{a}
 +  librtmp0{a} libsdl1.2debian{a} libsensors4{a} libsgutils2-2{a} libsigsegv2{a} libsm6{a} libsnappy1{a} libsndfile1{a} libsnmp-base{a} libsnmp15{a} libsocket-perl{a} libssh2-1{a} libstring-shellquote-perl{a} libsysfs2{a}
 +  libsystemd-login0{a} libterm-readline-gnu-perl{a} libthai-data{a} libthai0{a} libtimedate-perl{a} libts-0.0-0{a} libvncserver0{a} libvorbis0a{a} libvorbisenc2{a} libwww-perl{a} libwww-robotrules-perl{a} libx11-xcb1{a}
 +  libxcb-render0{a} libxcb-shm0{a} libxft2{a} libxi6{a} libxml-parser-perl{a} libxml2-utils{a} libxrender1{a} libxtst6{a} lvm2 lzop{a} ntp open-iscsi openais-pve{a} openipmi{a} postfix{b} proxmox-ve-2.6.32 pve-cluster{a}
 +  pve-headers-2.6.32-20-pve pve-kernel-2.6.32-22-pve{a} pve-manager{a} pve-qemu-kvm{a} python-openssl{a} python-pexpect{a} python-pycurl{a} qemu-server{a} redhat-cluster-pve{a} resource-agents-pve{a} rrdcached{a} sg3-utils{a}
 +  snmp{a} sqlite3{a} ssl-cert{a} tsconf{a} ttf-dejavu{a} ttf-dejavu-core{a} ttf-dejavu-extra{a} vlan{a} vncterm{a} vzctl{a} vzprocps vzquota{a} x11-common{a}
 +0 pakietów aktualizowanych,​ 176 instalowanych,​ 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
 +Do pobrania 86,4 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu:​ 119 MB.
 +Następujące pakiety mają niespełnione zależności:​
 + ​postfix : W konflikcie z: mail-transport-agent który jest pakietem wirtualnym.
 + ​exim4-daemon-light : W konflikcie z: mail-transport-agent który jest pakietem wirtualnym.
 + ​exim4-config : W konflikcie z: postfix ale zaplanowana jest instalacja wersji 2.9.6-2.
 +Następujące działania rozwiążą problemy z zależnościami:​
 +
 +     ​Usunięcie następujących pakietów:
 +1)     exim4
 +2)     ​exim4-base
 +3)     ​exim4-config
 +4)     ​exim4-daemon-light
 +
 +
 +
 +Zaakceptować rozwiązanie?​ [Y/n/q/?]
 +Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:​
 +  attr{a} bootlogd bridge-utils{a} ceph-common{a} clvm{a} corosync-pve{a} cstream{a} dbus{a} dtach{a} fence-agents-pve{a} fontconfig{a} fontconfig-config{a} fuse{a} gawk{a} ifenslave-2.6{a} iputils-arping{a} ksm-control-daemon
 +  libaio1{a} libanyevent-http-perl{a} libanyevent-perl{a} libasound2{a} libasyncns0{a} libauthen-pam-perl{a} libboost-system1.49.0{a} libboost-thread1.49.0{a} libcaca0{a} libcairo2{a} libcgroup1{a} libcommon-sense-perl{a}
 +  libconvert-asn1-perl{a} libcorosync4-pve{a} libcrypt-openssl-bignum-perl{a} libcrypt-openssl-random-perl{a} libcrypt-openssl-rsa-perl{a} libcurl3-gnutls{a} libdatrie1{a} libdbi1{a} libdbus-1-3{a} libdevel-cycle-perl{a}
 +  libdevmapper-event1.02.1{a} libdigest-hmac-perl{a} libdirectfb-1.2-9{a} libencode-locale-perl{a} libfile-chdir-perl{a} libfile-listing-perl{a} libfile-readbackwards-perl{a} libfile-sync-perl{a} libfilesys-df-perl{a} libflac8{a}
 +  libfont-afm-perl{a} libfontconfig1{a} libhtml-form-perl{a} libhtml-format-perl{a} libhtml-parser-perl{a} libhtml-tagset-perl{a} libhtml-tree-perl{a} libhttp-cookies-perl{a} libhttp-daemon-perl{a} libhttp-date-perl{a}
 +  libhttp-message-perl{a} libhttp-negotiate-perl{a} libice6{a} libintl-perl{a} libio-multiplex-perl{a} libio-socket-ip-perl{a} libio-socket-ssl-perl{a} libio-stringy-perl{a} libiscsi1{a} libjpeg62{a} libjpeg8{a} libjson-perl{a}
 +  libjson-xs-perl{a} libjson0{a} libleveldb1{a} liblinux-inotify2-perl{a} liblockfile-simple-perl{a} liblog-agent-perl{a} liblwp-mediatypes-perl{a} liblwp-protocol-https-perl{a} libmailtools-perl{a} libmath-bigint-perl{a}
 +  libnet-dns-perl{a} libnet-http-perl{a} libnet-ip-perl{a} libnet-ldap-perl{a} libnet-snmp-perl{a} libnet-ssleay-perl{a} libnet-telnet-perl{a} libnspr4{a} libnss3{a} libogg0{a} libopenais3-pve{a} libopenipmi0{a} libopts25{a}
 +  libpango1.0-0{a} libperl5.14{a} libpixman-1-0{a} libpng12-0{a} libpulse0{a} libpve-access-control{a} libpve-common-perl{a} libpve-storage-perl{a} libqb0{a} librados2{a} librbd1{a} libreadline5{a} librrd4{a} librrds-perl{a}
 +  librtmp0{a} libsdl1.2debian{a} libsensors4{a} libsgutils2-2{a} libsigsegv2{a} libsm6{a} libsnappy1{a} libsndfile1{a} libsnmp-base{a} libsnmp15{a} libsocket-perl{a} libssh2-1{a} libstring-shellquote-perl{a} libsysfs2{a}
 +  libsystemd-login0{a} libterm-readline-gnu-perl{a} libthai-data{a} libthai0{a} libtimedate-perl{a} libts-0.0-0{a} libvncserver0{a} libvorbis0a{a} libvorbisenc2{a} libwww-perl{a} libwww-robotrules-perl{a} libx11-xcb1{a}
 +  libxcb-render0{a} libxcb-shm0{a} libxft2{a} libxi6{a} libxml-parser-perl{a} libxml2-utils{a} libxrender1{a} libxtst6{a} lvm2 lzop{a} ntp open-iscsi openais-pve{a} openipmi{a} postfix proxmox-ve-2.6.32 pve-cluster{a}
 +  pve-headers-2.6.32-20-pve pve-kernel-2.6.32-22-pve{a} pve-manager{a} pve-qemu-kvm{a} python-openssl{a} python-pexpect{a} python-pycurl{a} qemu-server{a} redhat-cluster-pve{a} resource-agents-pve{a} rrdcached{a} sg3-utils{a}
 +  snmp{a} sqlite3{a} ssl-cert{a} tsconf{a} ttf-dejavu{a} ttf-dejavu-core{a} ttf-dejavu-extra{a} vlan{a} vncterm{a} vzctl{a} vzprocps vzquota{a} x11-common{a}
 +Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
 +  exim4{a} exim4-base{a} exim4-config{a} exim4-daemon-light{a}
 +0 pakietów aktualizowanych,​ 176 instalowanych,​ 4 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
 +Do pobrania 86,4 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu:​ 116 MB.
 +Kontynuować?​ [Y/n/?]
 +Pobieranie: 1 http://​security.debian.org/​ wheezy/​updates/​main libcurl3-gnutls amd64 7.26.0-1+wheezy3 [322 kB]
 +Pobieranie: 2 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main ssl-cert all 1.0.32 [19,5 kB]
 +Pobieranie: 3 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libdevmapper-event1.02.1 amd64 2:​1.02.74-pve3 [32,8 kB]
 +Pobieranie: 4 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve librados2 amd64 0.61.3-1~bpo70+1 [1445 kB]
 +Pobieranie: 5 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main postfix amd64 2.9.6-2 [1591 kB]
 +Pobieranie: 6 http://​security.debian.org/​ wheezy/​updates/​main libdbus-1-3 amd64 1.6.8-1+deb7u1 [173 kB]
 +Pobieranie: 7 http://​security.debian.org/​ wheezy/​updates/​main dbus amd64 1.6.8-1+deb7u1 [399 kB]
 +Pobieranie: 8 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve librbd1 amd64 0.61.3-1~bpo70+1 [275 kB]
 +Pobieranie: 9 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve ceph-common amd64 0.61.3-1~bpo70+1 [6187 kB]
 +Pobieranie: 10 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsigsegv2 amd64 2.9-4 [28,9 kB]
 +Pobieranie: 11 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main gawk amd64 1:​4.0.1+dfsg-2.1 [972 kB]
 +Pobieranie: 12 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libaio1 amd64 0.3.109-3 [9150 B]
 +Pobieranie: 13 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libasound2 amd64 1.0.25-4 [461 kB]
 +Pobieranie: 14 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libasyncns0 amd64 0.8-4 [13,6 kB]
 +Pobieranie: 15 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcaca0 amd64 0.99.beta18-1 [395 kB]
 +Pobieranie: 16 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main ttf-dejavu-core all 2.33-3 [1021 kB]
 +Pobieranie: 17 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main fontconfig-config all 2.9.0-7.1 [233 kB]
 +Pobieranie: 18 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfontconfig1 amd64 2.9.0-7.1 [300 kB]
 +Pobieranie: 19 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libpixman-1-0 amd64 0.26.0-4 [427 kB]
 +Pobieranie: 20 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libpng12-0 amd64 1.2.49-1 [190 kB]
 +Pobieranie: 21 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxcb-render0 amd64 1.8.1-2+deb7u1 [18,6 kB]
 +Pobieranie: 22 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxcb-shm0 amd64 1.8.1-2+deb7u1 [10,4 kB]
 +Pobieranie: 23 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxrender1 amd64 1:​0.9.7-1+deb7u1 [32,7 kB]
 +Pobieranie: 24 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcairo2 amd64 1.12.2-3 [912 kB]
 +Pobieranie: 25 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libcorosync4-pve amd64 1.4.5-1 [312 kB]
 +Pobieranie: 26 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libopenais3-pve amd64 1.1.4-3 [157 kB]
 +Pobieranie: 27 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main librtmp0 amd64 2.4+20111222.git4e06e21-1 [62,3 kB]
 +Pobieranie: 28 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libnet-http-perl all 6.06-1 [25,1 kB]
 +Pobieranie: 29 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libpve-common-perl all 3.0-4 [38,8 kB]
 +Pobieranie: 30 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libssh2-1 amd64 1.4.2-1.1 [133 kB]
 +Pobieranie: 31 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-cluster amd64 3.0-4 [145 kB]
 +Pobieranie: 32 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libdatrie1 amd64 0.2.5-3 [28,6 kB]
 +Pobieranie: 33 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main tsconf all 1.0-11 [13,4 kB]
 +Pobieranie: 34 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libts-0.0-0 amd64 1.0-11 [29,9 kB]
 +Pobieranie: 35 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve corosync-pve amd64 1.4.5-1 [372 kB]
 +Pobieranie: 36 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libdirectfb-1.2-9 amd64 1.2.10.0-5 [1203 kB]
 +Pobieranie: 37 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve openais-pve amd64 1.1.4-3 [287 kB]
 +Pobieranie: 38 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve redhat-cluster-pve amd64 3.2.0-2 [660 kB]
 +Pobieranie: 39 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libogg0 amd64 1.3.0-4 [20,6 kB]
 +Pobieranie: 40 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libflac8 amd64 1.2.1-6 [154 kB]
 +Pobieranie: 41 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main x11-common all 1:​7.7+3~deb7u1 [284 kB]
 +Pobieranie: 42 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libice6 amd64 2:1.0.8-2 [63,1 kB]
 +Pobieranie: 43 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libjpeg62 amd64 6b1-3 [95,8 kB]
 +Pobieranie: 44 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libjpeg8 amd64 8d-1 [134 kB]
 +Pobieranie: 45 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve fence-agents-pve amd64 4.0.0-1 [428 kB]
 +Pobieranie: 46 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsnappy1 amd64 1.0.5-2 [30,0 kB]
 +Pobieranie: 47 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libleveldb1 amd64 0+20120530.gitdd0d562-1 [144 kB]
 +Pobieranie: 48 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnspr4 amd64 2:4.9.2-1 [140 kB]
 +Pobieranie: 49 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnss3 amd64 2:3.14.3-1 [1063 kB]
 +Pobieranie: 50 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve ksm-control-daemon all 1.1-1 [5798 B]
 +Pobieranie: 51 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libiscsi1 amd64 1.9.0-1 [49,1 kB]
 +Pobieranie: 52 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libpve-access-control amd64 3.0-4 [31,1 kB]
 +Pobieranie: 53 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve lvm2 amd64 2.02.95-pve3 [587 kB]
 +Pobieranie: 54 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libthai-data all 0.1.18-2 [154 kB]
 +Pobieranie: 55 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libthai0 amd64 0.1.18-2 [42,3 kB]
 +Pobieranie: 56 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxft2 amd64 2.3.1-1 [61,0 kB]
 +Pobieranie: 57 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main fontconfig amd64 2.9.0-7.1 [348 kB]
 +Pobieranie: 58 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve clvm amd64 2.02.95-pve3 [367 kB]
 +Pobieranie: 59 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libpango1.0-0 amd64 1.30.0-1 [461 kB]
 +Pobieranie: 60 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libjson0 amd64 0.10-1.2 [24,2 kB]
 +Pobieranie: 61 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsm6 amd64 2:1.2.1-2 [34,2 kB]
 +Pobieranie: 62 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve libpve-storage-perl all 3.0-8 [43,1 kB]
 +Pobieranie: 63 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libvorbis0a amd64 1.3.2-1.3 [109 kB]
 +Pobieranie: 64 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-kernel-2.6.32-22-pve amd64 2.6.32-107 [32,7 MB]
 +Pobieranie: 65 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libvorbisenc2 amd64 1.3.2-1.3 [143 kB]
 +Pobieranie: 66 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsndfile1 amd64 1.0.25-5 [240 kB]
 +Pobieranie: 67 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libx11-xcb1 amd64 2:​1.5.0-1+deb7u1 [139 kB]
 +Pobieranie: 68 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxi6 amd64 2:​1.6.1-1+deb7u1 [75,7 kB]
 +Pobieranie: 69 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxtst6 amd64 2:​1.2.1-1+deb7u1 [26,8 kB]
 +Pobieranie: 70 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libpulse0 amd64 2.0-6.1 [232 kB]
 +Pobieranie: 71 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libreadline5 amd64 5.2+dfsg-2~deb7u1 [150 kB]
 +Pobieranie: 72 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsdl1.2debian amd64 1.2.15-5 [220 kB]
 +Pobieranie: 73 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsensors4 amd64 1:3.3.2-2 [54,9 kB]
 +Pobieranie: 74 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsysfs2 amd64 2.1.0+repack-2 [32,3 kB]
 +Pobieranie: 75 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libvncserver0 amd64 0.9.9+dfsg-1 [276 kB]
 +Pobieranie: 76 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libopts25 amd64 1:5.12-0.1 [73,8 kB]
 +Pobieranie: 77 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main ntp amd64 1:​4.2.6.p5+dfsg-2 [562 kB]
 +Pobieranie: 78 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main ttf-dejavu-extra all 2.33-3 [1759 kB]
 +Pobieranie: 79 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main ttf-dejavu all 2.33-3 [30,6 kB]
 +Pobieranie: 80 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsystemd-login0 amd64 44-11 [29,4 kB]
 +Pobieranie: 81 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main attr amd64 1:2.4.46-8 [52,0 kB]
 +Pobieranie: 82 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main bootlogd amd64 2.88dsf-41 [54,9 kB]
 +Pobieranie: 83 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main bridge-utils amd64 1.5-6 [36,1 kB]
 +Pobieranie: 84 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libboost-system1.49.0 amd64 1.49.0-3.2 [33,4 kB]
 +Pobieranie: 85 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libboost-thread1.49.0 amd64 1.49.0-3.2 [64,0 kB]
 +Pobieranie: 86 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main cstream amd64 3.0.0-1 [31,6 kB]
 +Pobieranie: 87 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main dtach amd64 0.8-2.1 [15,2 kB]
 +Pobieranie: 88 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libopenipmi0 amd64 2.0.16-1.3 [644 kB]
 +Pobieranie: 89 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsnmp-base all 5.4.3~dfsg-2.7 [1101 kB]
 +Pobieranie: 90 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libperl5.14 amd64 5.14.2-21 [1174 B]
 +Pobieranie: 91 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsnmp15 amd64 5.4.3~dfsg-2.7 [2247 kB]
 +Pobieranie: 92 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main openipmi amd64 2.0.16-1.3 [207 kB]
 +Pobieranie: 93 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsgutils2-2 amd64 1.33-1 [80,0 kB]
 +Pobieranie: 94 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main sg3-utils amd64 1.33-1 [651 kB]
 +Pobieranie: 95 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main python-pexpect all 2.4-1 [123 kB]
 +Pobieranie: 96 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main python-pycurl amd64 7.19.0-5 [87,6 kB]
 +Pobieranie: 97 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnet-snmp-perl all 6.0.1-2 [114 kB]
 +Pobieranie: 98 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnet-telnet-perl all 3.03-3 [52,0 kB]
 +Pobieranie: 99 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main snmp amd64 5.4.3~dfsg-2.7 [1049 kB]
 +Pobieranie: 100 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main python-openssl amd64 0.13-2 [173 kB]
 +Pobieranie: 101 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libqb0 amd64 0.11.1-2 [81,4 kB]
 +Pobieranie: 102 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libdbi1 amd64 0.8.4-6 [31,7 kB]
 +Pobieranie: 103 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main librrd4 amd64 1.4.7-2 [322 kB]
 +Pobieranie: 104 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main sqlite3 amd64 3.7.13-1+deb7u1 [118 kB]
 +Pobieranie: 105 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main fuse amd64 2.9.0-2+deb7u1 [72,6 kB]
 +Pobieranie: 106 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libdevel-cycle-perl all 1.11-2 [12,6 kB]
 +Pobieranie: 107 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libencode-locale-perl all 1.03-1 [13,6 kB]
 +Pobieranie: 108 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libtimedate-perl all 1.2000-1 [41,2 kB]
 +Pobieranie: 109 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,7 kB]
 +Pobieranie: 110 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfile-listing-perl all 6.04-1 [10,3 kB]
 +Pobieranie: 111 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhtml-tagset-perl all 3.20-2 [13,5 kB]
 +Pobieranie: 112 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhtml-parser-perl amd64 3.69-2 [114 kB]
 +Pobieranie: 113 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhtml-tree-perl all 5.02-1 [225 kB]
 +Pobieranie: 114 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB]
 +Pobieranie: 115 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhttp-message-perl all 6.03-1 [78,5 kB]
 +Pobieranie: 116 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhttp-cookies-perl all 6.00-2 [23,5 kB]
 +Pobieranie: 117 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhttp-negotiate-perl all 6.00-2 [13,6 kB]
 +Pobieranie: 118 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnet-ssleay-perl amd64 1.48-1+b1 [335 kB]
 +Pobieranie: 119 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libio-socket-ssl-perl all 1.76-2 [68,0 kB]
 +Pobieranie: 120 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblwp-protocol-https-perl all 6.03-1 [7580 B]
 +Pobieranie: 121 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libwww-robotrules-perl all 6.01-1 [14,3 kB]
 +Pobieranie: 122 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libwww-perl all 6.04-1 [203 kB]
 +Pobieranie: 123 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libjson-perl all 2.53-1 [99,9 kB]
 +Pobieranie: 124 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcommon-sense-perl all 3.6-1 [23,7 kB]
 +Pobieranie: 125 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblinux-inotify2-perl amd64 1:​1.22-0.2+b1 [22,0 kB]
 +Pobieranie: 126 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libio-stringy-perl all 2.110-5 [98,3 kB]
 +Pobieranie: 127 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libstring-shellquote-perl all 1.03-1 [14,0 kB]
 +Pobieranie: 128 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnet-ip-perl all 1.25-3 [29,5 kB]
 +Pobieranie: 129 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main librrds-perl amd64 1.4.7-2 [116 kB]
 +Pobieranie: 130 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main rrdcached amd64 1.4.7-2 [150 kB]
 +Pobieranie: 131 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libdigest-hmac-perl all 1.03+dfsg-1 [12,3 kB]
 +Pobieranie: 132 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxml-parser-perl amd64 2.41-1+b1 [278 kB]
 +Pobieranie: 133 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libxml2-utils amd64 2.8.0+dfsg1-7+nmu1 [96,5 kB]
 +Pobieranie: 134 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main ifenslave-2.6 amd64 1.1.0-20 [21,4 kB]
 +Pobieranie: 135 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libanyevent-perl amd64 7.010-1 [441 kB]
 +Pobieranie: 136 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libanyevent-http-perl all 2.14-1 [35,2 kB]
 +Pobieranie: 137 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libauthen-pam-perl amd64 0.16-2+b2 [31,3 kB]
 +Pobieranie: 138 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libmath-bigint-perl all 1.997-1 [179 kB]
 +Pobieranie: 139 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libconvert-asn1-perl all 0.26-1 [46,6 kB]
 +Pobieranie: 140 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcrypt-openssl-bignum-perl amd64 0.04-3 [24,6 kB]
 +Pobieranie: 141 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcrypt-openssl-random-perl amd64 0.04-1+b4 [11,4 kB]
 +Pobieranie: 142 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcrypt-openssl-rsa-perl amd64 0.28-1 [29,3 kB]
 +Pobieranie: 143 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfile-chdir-perl all 0.1006-1 [13,3 kB]
 +Pobieranie: 144 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfile-readbackwards-perl all 1.05-1 [13,0 kB]
 +Pobieranie: 145 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfile-sync-perl amd64 0.11-1 [12,0 kB]
 +Pobieranie: 146 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfilesys-df-perl amd64 0.92-4+b1 [13,9 kB]
 +Pobieranie: 147 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libfont-afm-perl all 1.20-1 [14,4 kB]
 +Pobieranie: 148 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhtml-form-perl all 6.03-1 [23,9 kB]
 +Pobieranie: 149 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhtml-format-perl all 2.10-1 [42,1 kB]
 +Pobieranie: 150 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libhttp-daemon-perl all 6.01-1 [17,3 kB]
 +Pobieranie: 151 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libintl-perl all 1.20-1 [1188 kB]
 +Pobieranie: 152 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve vncterm amd64 1.1-4 [203 kB]
 +Pobieranie: 153 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libio-multiplex-perl all 1.13-1 [24,0 kB]
 +Pobieranie: 154 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libsocket-perl amd64 2.002-1 [40,0 kB]
 +Pobieranie: 155 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libio-socket-ip-perl all 0.16-2 [23,6 kB]
 +Pobieranie: 156 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libjson-xs-perl amd64 2.320-1+b1 [89,1 kB]
 +Pobieranie: 157 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblog-agent-perl all 0.307-2 [128 kB]
 +Pobieranie: 158 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main liblockfile-simple-perl all 0.208-1 [22,1 kB]
 +Pobieranie: 159 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libmailtools-perl all 2.09-1 [97,6 kB]
 +Pobieranie: 160 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnet-dns-perl amd64 0.66-2+b2 [298 kB]
 +Pobieranie: 161 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-qemu-kvm amd64 1.4-13 [3274 kB]
 +Pobieranie: 162 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libnet-ldap-perl all 1:0.4400-1 [390 kB]
 +Pobieranie: 163 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libterm-readline-gnu-perl amd64 1.20-2+b1 [110 kB]
 +Pobieranie: 164 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main lzop amd64 1.03-3 [44,8 kB]
 +Pobieranie: 165 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main open-iscsi amd64 2.0.873-3 [532 kB]
 +Pobieranie: 166 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main vlan amd64 1.9-3 [40,2 kB]
 +Pobieranie: 167 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main iputils-arping amd64 3:​20101006-1+b1 [24,8 kB]
 +Pobieranie: 168 http://​ftp.pl.debian.org/​debian/​ wheezy/main libcgroup1 amd64 0.38-1 [43,8 kB]
 +Pobieranie: 169 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve qemu-server amd64 3.0-20 [107 kB]
 +Pobieranie: 170 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve resource-agents-pve amd64 3.9.2-4 [508 kB]
 +Pobieranie: 171 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-manager amd64 3.0-23 [1276 kB]
 +Pobieranie: 172 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve vzquota amd64 3.1-2 [90,1 kB]
 +Pobieranie: 173 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve vzctl amd64 4.0-1pve3 [267 kB]
 +Pobieranie: 174 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve proxmox-ve-2.6.32 all 3.0-107 [4502 B]
 +Pobieranie: 175 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve pve-headers-2.6.32-20-pve amd64 2.6.32-100 [6362 kB]
 +Pobieranie: 176 http://​download.proxmox.com/​debian/​ wheezy/pve vzprocps amd64 2.0.11-2 [116 kB]
 +Pobrano 86,4 MB w 23s (3731 kB/s)
 +Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
 +Prekonfiguracja pakietów ...
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31440 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Usuwanie pakietu exim4 ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ssl-cert.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31437 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Rozpakowywanie pakietu ssl-cert (z .../​ssl-cert_1.0.32_all.deb) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +dpkg: exim4-config:​ problemy z zależnościami,​ usuwanie według żądania:
 + ​exim4-base zależy od exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2;​ jednakże:
 +  Pakiet exim4-config jest przeznaczony do usunięcia.
 +  Pakiet exim4-config-2 nie jest zainstalowany.
 +  Pakiet exim4-config dostarcza exim4-config-2,​ ale jest przeznaczony do usunięcia.
 + ​exim4-base zależy od exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2;​ jednakże:
 +  Pakiet exim4-config jest przeznaczony do usunięcia.
 +  Pakiet exim4-config-2 nie jest zainstalowany.
 +  Pakiet exim4-config dostarcza exim4-config-2,​ ale jest przeznaczony do usunięcia.
 +
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31446 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Usuwanie pakietu exim4-config ...
 +dpkg: exim4-daemon-light:​ problemy z zależnościami,​ usuwanie według żądania:
 + ​bsd-mailx zależy od default-mta | mail-transport-agent;​ jednakże:
 +  Pakiet default-mta nie jest zainstalowany.
 +  Pakiet exim4-daemon-light dostarcza default-mta,​ ale jest przeznaczony do usunięcia.
 +  Pakiet mail-transport-agent nie jest zainstalowany.
 +  Pakiet exim4-daemon-light dostarcza mail-transport-agent,​ ale jest przeznaczony do usunięcia.
 + ​bsd-mailx zależy od default-mta | mail-transport-agent;​ jednakże:
 +  Pakiet default-mta nie jest zainstalowany.
 +  Pakiet exim4-daemon-light dostarcza default-mta,​ ale jest przeznaczony do usunięcia.
 +  Pakiet mail-transport-agent nie jest zainstalowany.
 +  Pakiet exim4-daemon-light dostarcza mail-transport-agent,​ ale jest przeznaczony do usunięcia.
 +
 +Usuwanie pakietu exim4-daemon-light ...
 +[ ok ] Stopping MTA: exim4_listener.
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu postfix.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31385 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Rozpakowywanie pakietu postfix (z .../​postfix_2.9.6-2_amd64.deb) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +Konfigurowanie pakietu ssl-cert (1.0.32) ...
 +Konfigurowanie pakietu postfix (2.9.6-2) ...
 +Dodawanie grupy "​postfix"​ (GID 107)...
 +Gotowe.
 +Dodawanie użytkownika systemowego "​postfix"​ (UID 104)...
 +Dodawanie nowego użytkownika "​postfix"​ (UID 104) w grupie "​postfix"​...
 +Nie utworzono katalogu domowego "/​var/​spool/​postfix"​.
 +Creating /​etc/​postfix/​dynamicmaps.cf
 +Adding tcp map entry to /​etc/​postfix/​dynamicmaps.cf
 +Adding sqlite map entry to /​etc/​postfix/​dynamicmaps.cf
 +Dodawanie grupy "​postdrop"​ (GID 108)...
 +Gotowe.
 +setting myhostname: proxmox
 +setting alias maps
 +setting alias database
 +changing /​etc/​mailname to domain.ltd
 +setting myorigin
 +setting destinations:​ domain.ltd, proxmox, localhost.localdomain,​ localhost
 +setting relayhost:
 +setting mynetworks: 127.0.0.0/8 [::​ffff:​127.0.0.0]/​104 [::1]/128
 +setting mailbox_command
 +setting mailbox_size_limit:​ 0
 +setting recipient_delimiter:​ +
 +setting inet_interfaces:​ all
 +
 +Postfix is now set up with a default configuration. ​ If you need to make
 +changes, edit
 +/​etc/​postfix/​main.cf (and others) as needed. ​ To view Postfix configuration
 +values, see postconf(1).
 +
 +After modifying main.cf, be sure to run '/​etc/​init.d/​postfix reload'​.
 +
 +Running newaliases
 +[ ok ] Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +[ ok ] Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31573 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
 +Usuwanie pakietu exim4-base ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsigsegv2.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31503 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
 +Rozpakowywanie pakietu libsigsegv2 (z .../​libsigsegv2_2.9-4_amd64.deb) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsigsegv2 (2.9-4) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gawk.
 +(Odczytywanie bazy danych ... 31513 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 +Rozpakowywanie pakietu gawk (z .../​gawk_1%3a4.0.1+dfsg-2.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libaio1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libaio1:​amd64 (z .../​libaio1_0.3.109-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libasound2:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libasound2:​amd64 (z .../​libasound2_1.0.25-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libasyncns0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libasyncns0:​amd64 (z .../​libasyncns0_0.8-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcaca0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libcaca0:​amd64 (z .../​libcaca0_0.99.beta18-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ttf-dejavu-core.
 +Rozpakowywanie pakietu ttf-dejavu-core (z .../​ttf-dejavu-core_2.33-3_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fontconfig-config.
 +Rozpakowywanie pakietu fontconfig-config (z .../​fontconfig-config_2.9.0-7.1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfontconfig1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libfontconfig1:​amd64 (z .../​libfontconfig1_2.9.0-7.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpixman-1-0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libpixman-1-0:​amd64 (z .../​libpixman-1-0_0.26.0-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpng12-0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libpng12-0:​amd64 (z .../​libpng12-0_1.2.49-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-render0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxcb-render0:​amd64 (z .../​libxcb-render0_1.8.1-2+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxcb-shm0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxcb-shm0:​amd64 (z .../​libxcb-shm0_1.8.1-2+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxrender1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxrender1:​amd64 (z .../​libxrender1_1%3a0.9.7-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcairo2:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libcairo2:​amd64 (z .../​libcairo2_1.12.2-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librtmp0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu librtmp0:​amd64 (z .../​librtmp0_2.4+20111222.git4e06e21-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libssh2-1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libssh2-1:​amd64 (z .../​libssh2-1_1.4.2-1.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcurl3-gnutls:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libcurl3-gnutls:​amd64 (z .../​libcurl3-gnutls_7.26.0-1+wheezy3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdatrie1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libdatrie1:​amd64 (z .../​libdatrie1_0.2.5-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbus-1-3:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libdbus-1-3:​amd64 (z .../​libdbus-1-3_1.6.8-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdevmapper-event1.02.1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libdevmapper-event1.02.1:​amd64 (z .../​libdevmapper-event1.02.1_2%3a1.02.74-pve3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu tsconf.
 +Rozpakowywanie pakietu tsconf (z .../​archives/​tsconf_1.0-11_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libts-0.0-0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libts-0.0-0:​amd64 (z .../​libts-0.0-0_1.0-11_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdirectfb-1.2-9:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libdirectfb-1.2-9:​amd64 (z .../​libdirectfb-1.2-9_1.2.10.0-5_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libogg0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libogg0:​amd64 (z .../​libogg0_1.3.0-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libflac8:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libflac8:​amd64 (z .../​libflac8_1.2.1-6_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu x11-common.
 +Rozpakowywanie pakietu x11-common (z .../​x11-common_1%3a7.7+3~deb7u1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libice6:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libice6:​amd64 (z .../​libice6_2%3a1.0.8-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjpeg62:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libjpeg62:​amd64 (z .../​libjpeg62_6b1-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjpeg8:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libjpeg8:​amd64 (z .../​libjpeg8_8d-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnappy1.
 +Rozpakowywanie pakietu libsnappy1 (z .../​libsnappy1_1.0.5-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libleveldb1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libleveldb1:​amd64 (z .../​libleveldb1_0+20120530.gitdd0d562-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnspr4:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libnspr4:​amd64 (z .../​libnspr4_2%3a4.9.2-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnss3:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libnss3:​amd64 (z .../​libnss3_2%3a3.14.3-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libthai-data.
 +Rozpakowywanie pakietu libthai-data (z .../​libthai-data_0.1.18-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libthai0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libthai0:​amd64 (z .../​libthai0_0.1.18-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxft2:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxft2:​amd64 (z .../​libxft2_2.3.1-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fontconfig.
 +Rozpakowywanie pakietu fontconfig (z .../​fontconfig_2.9.0-7.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpango1.0-0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libpango1.0-0:​amd64 (z .../​libpango1.0-0_1.30.0-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjson0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libjson0:​amd64 (z .../​libjson0_0.10-1.2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsm6:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsm6:​amd64 (z .../​libsm6_2%3a1.2.1-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libvorbis0a:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libvorbis0a:​amd64 (z .../​libvorbis0a_1.3.2-1.3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libvorbisenc2:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libvorbisenc2:​amd64 (z .../​libvorbisenc2_1.3.2-1.3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsndfile1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsndfile1:​amd64 (z .../​libsndfile1_1.0.25-5_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libx11-xcb1:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libx11-xcb1:​amd64 (z .../​libx11-xcb1_2%3a1.5.0-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxi6:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxi6:​amd64 (z .../​libxi6_2%3a1.6.1-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxtst6:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libxtst6:​amd64 (z .../​libxtst6_2%3a1.2.1-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpulse0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libpulse0:​amd64 (z .../​libpulse0_2.0-6.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreadline5:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libreadline5:​amd64 (z .../​libreadline5_5.2+dfsg-2~deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsdl1.2debian:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsdl1.2debian:​amd64 (z .../​libsdl1.2debian_1.2.15-5_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsensors4:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsensors4:​amd64 (z .../​libsensors4_1%3a3.3.2-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsysfs2:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsysfs2:​amd64 (z .../​libsysfs2_2.1.0+repack-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libvncserver0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libvncserver0:​amd64 (z .../​libvncserver0_0.9.9+dfsg-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopts25.
 +Rozpakowywanie pakietu libopts25 (z .../​libopts25_1%3a5.12-0.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ntp.
 +Rozpakowywanie pakietu ntp (z .../​ntp_1%3a4.2.6.p5+dfsg-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ttf-dejavu-extra.
 +Rozpakowywanie pakietu ttf-dejavu-extra (z .../​ttf-dejavu-extra_2.33-3_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ttf-dejavu.
 +Rozpakowywanie pakietu ttf-dejavu (z .../​ttf-dejavu_2.33-3_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsystemd-login0:​amd64.
 +Rozpakowywanie pakietu libsystemd-login0:​amd64 (z .../​libsystemd-login0_44-11_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu attr.
 +Rozpakowywanie pakietu attr (z .../​attr_1%3a2.4.46-8_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu bootlogd.
 +Rozpakowywanie pakietu bootlogd (z .../​bootlogd_2.88dsf-41_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu bridge-utils.
 +Rozpakowywanie pakietu bridge-utils (z .../​bridge-utils_1.5-6_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-system1.49.0.
 +Rozpakowywanie pakietu libboost-system1.49.0 (z .../​libboost-system1.49.0_1.49.0-3.2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libboost-thread1.49.0.
 +Rozpakowywanie pakietu libboost-thread1.49.0 (z .../​libboost-thread1.49.0_1.49.0-3.2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librados2.
 +Rozpakowywanie pakietu librados2 (z .../​librados2_0.61.3-1~bpo70+1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librbd1.
 +Rozpakowywanie pakietu librbd1 (z .../​librbd1_0.61.3-1~bpo70+1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ceph-common.
 +Rozpakowywanie pakietu ceph-common (z .../​ceph-common_0.61.3-1~bpo70+1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu cstream.
 +Rozpakowywanie pakietu cstream (z .../​cstream_3.0.0-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dbus.
 +Rozpakowywanie pakietu dbus (z .../​dbus_1.6.8-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dtach.
 +Rozpakowywanie pakietu dtach (z .../​dtach_0.8-2.1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopenipmi0.
 +Rozpakowywanie pakietu libopenipmi0 (z .../​libopenipmi0_2.0.16-1.3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnmp-base.
 +Rozpakowywanie pakietu libsnmp-base (z .../​libsnmp-base_5.4.3~dfsg-2.7_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libperl5.14.
 +Rozpakowywanie pakietu libperl5.14 (z .../​libperl5.14_5.14.2-21_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsnmp15.
 +Rozpakowywanie pakietu libsnmp15 (z .../​libsnmp15_5.4.3~dfsg-2.7_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu openipmi.
 +Rozpakowywanie pakietu openipmi (z .../​openipmi_2.0.16-1.3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsgutils2-2.
 +Rozpakowywanie pakietu libsgutils2-2 (z .../​libsgutils2-2_1.33-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu sg3-utils.
 +Rozpakowywanie pakietu sg3-utils (z .../​sg3-utils_1.33-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-pexpect.
 +Rozpakowywanie pakietu python-pexpect (z .../​python-pexpect_2.4-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-pycurl.
 +Rozpakowywanie pakietu python-pycurl (z .../​python-pycurl_7.19.0-5_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-snmp-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-snmp-perl (z .../​libnet-snmp-perl_6.0.1-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-telnet-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-telnet-perl (z .../​libnet-telnet-perl_3.03-3_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu snmp.
 +Rozpakowywanie pakietu snmp (z .../​snmp_5.4.3~dfsg-2.7_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-openssl.
 +Rozpakowywanie pakietu python-openssl (z .../​python-openssl_0.13-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcorosync4-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu libcorosync4-pve (z .../​libcorosync4-pve_1.4.5-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libopenais3-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu libopenais3-pve (z .../​libopenais3-pve_1.1.4-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libqb0.
 +Rozpakowywanie pakietu libqb0 (z .../​libqb0_0.11.1-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdbi1.
 +Rozpakowywanie pakietu libdbi1 (z .../​libdbi1_0.8.4-6_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librrd4.
 +Rozpakowywanie pakietu librrd4 (z .../​librrd4_1.4.7-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu sqlite3.
 +Rozpakowywanie pakietu sqlite3 (z .../​sqlite3_3.7.13-1+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fuse.
 +Rozpakowywanie pakietu fuse (z .../​fuse_2.9.0-2+deb7u1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdevel-cycle-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libdevel-cycle-perl (z .../​libdevel-cycle-perl_1.11-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libencode-locale-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libencode-locale-perl (z .../​libencode-locale-perl_1.03-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libtimedate-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libtimedate-perl (z .../​libtimedate-perl_1.2000-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-date-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhttp-date-perl (z .../​libhttp-date-perl_6.02-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-listing-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libfile-listing-perl (z .../​libfile-listing-perl_6.04-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-tagset-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhtml-tagset-perl (z .../​libhtml-tagset-perl_3.20-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-parser-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhtml-parser-perl (z .../​libhtml-parser-perl_3.69-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-tree-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhtml-tree-perl (z .../​libhtml-tree-perl_5.02-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblwp-mediatypes-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liblwp-mediatypes-perl (z .../​liblwp-mediatypes-perl_6.02-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-message-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhttp-message-perl (z .../​libhttp-message-perl_6.03-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-cookies-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhttp-cookies-perl (z .../​libhttp-cookies-perl_6.00-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-negotiate-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhttp-negotiate-perl (z .../​libhttp-negotiate-perl_6.00-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-ssleay-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-ssleay-perl (z .../​libnet-ssleay-perl_1.48-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-socket-ssl-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libio-socket-ssl-perl (z .../​libio-socket-ssl-perl_1.76-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-http-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-http-perl (z .../​libnet-http-perl_6.06-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblwp-protocol-https-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liblwp-protocol-https-perl (z .../​liblwp-protocol-https-perl_6.03-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwww-robotrules-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libwww-robotrules-perl (z .../​libwww-robotrules-perl_6.01-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwww-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libwww-perl (z .../​libwww-perl_6.04-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjson-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libjson-perl (z .../​libjson-perl_2.53-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcommon-sense-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libcommon-sense-perl (z .../​libcommon-sense-perl_3.6-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblinux-inotify2-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liblinux-inotify2-perl (z .../​liblinux-inotify2-perl_1%3a1.22-0.2+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-stringy-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libio-stringy-perl (z .../​libio-stringy-perl_2.110-5_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libstring-shellquote-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libstring-shellquote-perl (z .../​libstring-shellquote-perl_1.03-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-ip-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-ip-perl (z .../​libnet-ip-perl_1.25-3_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpve-common-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libpve-common-perl (z .../​libpve-common-perl_3.0-4_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu librrds-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu librrds-perl (z .../​librrds-perl_1.4.7-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu rrdcached.
 +Rozpakowywanie pakietu rrdcached (z .../​rrdcached_1.4.7-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdigest-hmac-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libdigest-hmac-perl (z .../​libdigest-hmac-perl_1.03+dfsg-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxml-parser-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libxml-parser-perl (z .../​libxml-parser-perl_2.41-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-cluster.
 +Rozpakowywanie pakietu pve-cluster (z .../​pve-cluster_3.0-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu corosync-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu corosync-pve (z .../​corosync-pve_1.4.5-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu openais-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu openais-pve (z .../​openais-pve_1.1.4-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxml2-utils.
 +Rozpakowywanie pakietu libxml2-utils (z .../​libxml2-utils_2.8.0+dfsg1-7+nmu1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu redhat-cluster-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu redhat-cluster-pve (z .../​redhat-cluster-pve_3.2.0-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fence-agents-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu fence-agents-pve (z .../​fence-agents-pve_4.0.0-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ifenslave-2.6.
 +Rozpakowywanie pakietu ifenslave-2.6 (z .../​ifenslave-2.6_1.1.0-20_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu ksm-control-daemon.
 +Rozpakowywanie pakietu ksm-control-daemon (z .../​ksm-control-daemon_1.1-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libanyevent-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libanyevent-perl (z .../​libanyevent-perl_7.010-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libanyevent-http-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libanyevent-http-perl (z .../​libanyevent-http-perl_2.14-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libauthen-pam-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libauthen-pam-perl (z .../​libauthen-pam-perl_0.16-2+b2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmath-bigint-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libmath-bigint-perl (z .../​libmath-bigint-perl_1.997-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libconvert-asn1-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libconvert-asn1-perl (z .../​libconvert-asn1-perl_0.26-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcrypt-openssl-bignum-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libcrypt-openssl-bignum-perl (z .../​libcrypt-openssl-bignum-perl_0.04-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcrypt-openssl-random-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libcrypt-openssl-random-perl (z .../​libcrypt-openssl-random-perl_0.04-1+b4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcrypt-openssl-rsa-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libcrypt-openssl-rsa-perl (z .../​libcrypt-openssl-rsa-perl_0.28-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-chdir-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libfile-chdir-perl (z .../​libfile-chdir-perl_0.1006-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-readbackwards-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libfile-readbackwards-perl (z .../​libfile-readbackwards-perl_1.05-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-sync-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libfile-sync-perl (z .../​libfile-sync-perl_0.11-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfilesys-df-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libfilesys-df-perl (z .../​libfilesys-df-perl_0.92-4+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfont-afm-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libfont-afm-perl (z .../​libfont-afm-perl_1.20-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-form-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhtml-form-perl (z .../​libhtml-form-perl_6.03-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhtml-format-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhtml-format-perl (z .../​libhtml-format-perl_2.10-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libhttp-daemon-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libhttp-daemon-perl (z .../​libhttp-daemon-perl_6.01-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libintl-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libintl-perl (z .../​libintl-perl_1.20-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-multiplex-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libio-multiplex-perl (z .../​libio-multiplex-perl_1.13-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsocket-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libsocket-perl (z .../​libsocket-perl_2.002-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libio-socket-ip-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libio-socket-ip-perl (z .../​libio-socket-ip-perl_0.16-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libiscsi1.
 +Rozpakowywanie pakietu libiscsi1 (z .../​libiscsi1_1.9.0-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjson-xs-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libjson-xs-perl (z .../​libjson-xs-perl_2.320-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblog-agent-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liblog-agent-perl (z .../​liblog-agent-perl_0.307-2_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu liblockfile-simple-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu liblockfile-simple-perl (z .../​liblockfile-simple-perl_0.208-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libmailtools-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libmailtools-perl (z .../​libmailtools-perl_2.09-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-dns-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-dns-perl (z .../​libnet-dns-perl_0.66-2+b2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libnet-ldap-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libnet-ldap-perl (z .../​libnet-ldap-perl_1%3a0.4400-1_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libterm-readline-gnu-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libterm-readline-gnu-perl (z .../​libterm-readline-gnu-perl_1.20-2+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpve-access-control.
 +Rozpakowywanie pakietu libpve-access-control (z .../​libpve-access-control_3.0-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu lvm2.
 +Rozpakowywanie pakietu lvm2 (z .../​lvm2_2.02.95-pve3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu clvm.
 +Rozpakowywanie pakietu clvm (z .../​clvm_2.02.95-pve3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpve-storage-perl.
 +Rozpakowywanie pakietu libpve-storage-perl (z .../​libpve-storage-perl_3.0-8_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu lzop.
 +Rozpakowywanie pakietu lzop (z .../​archives/​lzop_1.03-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu open-iscsi.
 +Rozpakowywanie pakietu open-iscsi (z .../​open-iscsi_2.0.873-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-kernel-2.6.32-22-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu pve-kernel-2.6.32-22-pve (z .../​pve-kernel-2.6.32-22-pve_2.6.32-107_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vncterm.
 +Rozpakowywanie pakietu vncterm (z .../​vncterm_1.1-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-qemu-kvm.
 +Rozpakowywanie pakietu pve-qemu-kvm (z .../​pve-qemu-kvm_1.4-13_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu qemu-server.
 +Rozpakowywanie pakietu qemu-server (z .../​qemu-server_3.0-20_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vlan.
 +Rozpakowywanie pakietu vlan (z .../​archives/​vlan_1.9-3_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu iputils-arping.
 +Rozpakowywanie pakietu iputils-arping (z .../​iputils-arping_3%3a20101006-1+b1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu resource-agents-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu resource-agents-pve (z .../​resource-agents-pve_3.9.2-4_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-manager.
 +Rozpakowywanie pakietu pve-manager (z .../​pve-manager_3.0-23_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcgroup1.
 +Rozpakowywanie pakietu libcgroup1 (z .../​libcgroup1_0.38-1_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vzquota.
 +Rozpakowywanie pakietu vzquota (z .../​vzquota_3.1-2_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vzctl.
 +Rozpakowywanie pakietu vzctl (z .../​vzctl_4.0-1pve3_amd64.deb) ...
 +rmdir: nie udało się usunąć `/​etc/​vz/​conf':​ Nie ma takiego pliku ani katalogu
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu proxmox-ve-2.6.32.
 +Rozpakowywanie pakietu proxmox-ve-2.6.32 (z .../​proxmox-ve-2.6.32_3.0-107_all.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu pve-headers-2.6.32-20-pve.
 +Rozpakowywanie pakietu pve-headers-2.6.32-20-pve (z .../​pve-headers-2.6.32-20-pve_2.6.32-100_amd64.deb) ...
 +Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu vzprocps.
 +Rozpakowywanie pakietu vzprocps (z .../​vzprocps_2.0.11-2_amd64.deb) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools...
 +update-initramfs:​ Generating /​boot/​initrd.img-3.2.0-4-amd64
 +Konfigurowanie pakietu gawk (1:​4.0.1+dfsg-2.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libaio1:​amd64 (0.3.109-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libasound2:​amd64 (1.0.25-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu libasyncns0:​amd64 (0.8-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcaca0:​amd64 (0.99.beta18-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu ttf-dejavu-core (2.33-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu fontconfig-config (2.9.0-7.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfontconfig1:​amd64 (2.9.0-7.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpixman-1-0:​amd64 (0.26.0-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpng12-0:​amd64 (1.2.49-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxcb-render0:​amd64 (1.8.1-2+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxcb-shm0:​amd64 (1.8.1-2+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxrender1:​amd64 (1:​0.9.7-1+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcairo2:​amd64 (1.12.2-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu librtmp0:​amd64 (2.4+20111222.git4e06e21-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libssh2-1:​amd64 (1.4.2-1.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcurl3-gnutls:​amd64 (7.26.0-1+wheezy3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libdatrie1:​amd64 (0.2.5-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libdbus-1-3:​amd64 (1.6.8-1+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libdevmapper-event1.02.1:​amd64 (2:​1.02.74-pve3) ...
 +Konfigurowanie pakietu tsconf (1.0-11) ...
 +Konfigurowanie pakietu libts-0.0-0:​amd64 (1.0-11) ...
 +Konfigurowanie pakietu libdirectfb-1.2-9:​amd64 (1.2.10.0-5) ...
 +Konfigurowanie pakietu libogg0:​amd64 (1.3.0-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu libflac8:​amd64 (1.2.1-6) ...
 +Konfigurowanie pakietu x11-common (1:​7.7+3~deb7u1) ...
 +[ ok ] Setting up X socket directories... /​tmp/​.X11-unix /​tmp/​.ICE-unix.
 +Konfigurowanie pakietu libice6:​amd64 (2:1.0.8-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libjpeg62:​amd64 (6b1-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libjpeg8:​amd64 (8d-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsnappy1 (1.0.5-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libleveldb1:​amd64 (0+20120530.gitdd0d562-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnspr4:​amd64 (2:4.9.2-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnss3:​amd64 (2:​3.14.3-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libthai-data (0.1.18-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libthai0:​amd64 (0.1.18-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxft2:​amd64 (2.3.1-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu fontconfig (2.9.0-7.1) ...
 +Regenerating fonts cache... done.
 +Konfigurowanie pakietu libpango1.0-0:​amd64 (1.30.0-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libjson0:​amd64 (0.10-1.2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsm6:​amd64 (2:1.2.1-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libvorbis0a:​amd64 (1.3.2-1.3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libvorbisenc2:​amd64 (1.3.2-1.3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsndfile1:​amd64 (1.0.25-5) ...
 +Konfigurowanie pakietu libx11-xcb1:​amd64 (2:​1.5.0-1+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxi6:​amd64 (2:​1.6.1-1+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxtst6:​amd64 (2:​1.2.1-1+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpulse0:​amd64 (2.0-6.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libreadline5:​amd64 (5.2+dfsg-2~deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsdl1.2debian:​amd64 (1.2.15-5) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsensors4:​amd64 (1:3.3.2-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsysfs2:​amd64 (2.1.0+repack-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libvncserver0:​amd64 (0.9.9+dfsg-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libopts25 (1:​5.12-0.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu ntp (1:​4.2.6.p5+dfsg-2) ...
 +[ ok ] Starting NTP server: ntpd.
 +Konfigurowanie pakietu ttf-dejavu-extra (2.33-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu ttf-dejavu (2.33-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsystemd-login0:​amd64 (44-11) ...
 +Konfigurowanie pakietu attr (1:​2.4.46-8) ...
 +Konfigurowanie pakietu bootlogd (2.88dsf-41) ...
 +Konfigurowanie pakietu bridge-utils (1.5-6) ...
 +Konfigurowanie pakietu libboost-system1.49.0 (1.49.0-3.2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libboost-thread1.49.0 (1.49.0-3.2) ...
 +Konfigurowanie pakietu librados2 (0.61.3-1~bpo70+1) ...
 +Konfigurowanie pakietu librbd1 (0.61.3-1~bpo70+1) ...
 +Konfigurowanie pakietu ceph-common (0.61.3-1~bpo70+1) ...
 +Konfigurowanie pakietu cstream (3.0.0-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu dbus (1.6.8-1+deb7u1) ...
 +[ ok ] Starting system message bus: dbus.
 +Konfigurowanie pakietu dtach (0.8-2.1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libopenipmi0 (2.0.16-1.3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsnmp-base (5.4.3~dfsg-2.7) ...
 +Konfigurowanie pakietu libperl5.14 (5.14.2-21) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsnmp15 (5.4.3~dfsg-2.7) ...
 +Konfigurowanie pakietu openipmi (2.0.16-1.3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsgutils2-2 (1.33-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu sg3-utils (1.33-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu python-pexpect (2.4-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu python-pycurl (7.19.0-5) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-snmp-perl (6.0.1-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-telnet-perl (3.03-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu snmp (5.4.3~dfsg-2.7) ...
 +Konfigurowanie pakietu python-openssl (0.13-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcorosync4-pve (1.4.5-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libopenais3-pve (1.1.4-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libqb0 (0.11.1-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libdbi1 (0.8.4-6) ...
 +Konfigurowanie pakietu librrd4 (1.4.7-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu sqlite3 (3.7.13-1+deb7u1) ...
 +Konfigurowanie pakietu fuse (2.9.0-2+deb7u1) ...
 +Creating fuse group...
 +Dodawanie grupy "​fuse"​ (GID 111)...
 +Gotowe.
 +udev active, skipping device node creation.
 +update-initramfs:​ deferring update (trigger activated)
 +Konfigurowanie pakietu libdevel-cycle-perl (1.11-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libencode-locale-perl (1.03-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libtimedate-perl (1.2000-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhttp-date-perl (6.02-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfile-listing-perl (6.04-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhtml-tagset-perl (3.20-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhtml-parser-perl (3.69-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhtml-tree-perl (5.02-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhttp-message-perl (6.03-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhttp-cookies-perl (6.00-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhttp-negotiate-perl (6.00-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-ssleay-perl (1.48-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libio-socket-ssl-perl (1.76-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-http-perl (6.06-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libwww-robotrules-perl (6.01-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libjson-perl (2.53-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcommon-sense-perl (3.6-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu liblinux-inotify2-perl (1:​1.22-0.2+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libio-stringy-perl (2.110-5) ...
 +Konfigurowanie pakietu libstring-shellquote-perl (1.03-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-ip-perl (1.25-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu librrds-perl (1.4.7-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu rrdcached (1.4.7-2) ...
 +Starting RRDtool data caching daemon: rrdcached.
 +Konfigurowanie pakietu libdigest-hmac-perl (1.03+dfsg-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu corosync-pve (1.4.5-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu openais-pve (1.1.4-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxml2-utils (2.8.0+dfsg1-7+nmu1) ...
 +Konfigurowanie pakietu ifenslave-2.6 (1.1.0-20) ...
 +update-alternatives:​ użycie /​sbin/​ifenslave-2.6 jako dostarczającego /​sbin/​ifenslave (ifenslave) w tryb auto
 +Konfigurowanie pakietu ksm-control-daemon (1.1-1) ...
 +[ ok ] Starting KSM control daemon: ksmtuned.
 +Konfigurowanie pakietu libanyevent-perl (7.010-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libanyevent-http-perl (2.14-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libauthen-pam-perl (0.16-2+b2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libmath-bigint-perl (1.997-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libconvert-asn1-perl (0.26-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcrypt-openssl-bignum-perl (0.04-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcrypt-openssl-random-perl (0.04-1+b4) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcrypt-openssl-rsa-perl (0.28-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfile-chdir-perl (0.1006-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfile-readbackwards-perl (1.05-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfile-sync-perl (0.11-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfilesys-df-perl (0.92-4+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libfont-afm-perl (1.20-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhtml-form-perl (6.03-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhtml-format-perl (2.10-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libhttp-daemon-perl (6.01-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libintl-perl (1.20-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libio-multiplex-perl (1.13-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libsocket-perl (2.002-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libio-socket-ip-perl (0.16-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libiscsi1 (1.9.0-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libjson-xs-perl (2.320-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu liblog-agent-perl (0.307-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu liblockfile-simple-perl (0.208-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libmailtools-perl (2.09-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-dns-perl (0.66-2+b2) ...
 +Konfigurowanie pakietu libterm-readline-gnu-perl (1.20-2+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu lvm2 (2.02.95-pve3) ...
 +[....] Setting up LVM Volume Groups... ​ No volume groups found
 +  No volume groups found
 +done.
 +update-initramfs:​ deferring update (trigger activated)
 +Konfigurowanie pakietu lzop (1.03-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu open-iscsi (2.0.873-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu pve-kernel-2.6.32-22-pve (2.6.32-107) ...
 +update-initramfs:​ Generating /​boot/​initrd.img-2.6.32-22-pve
 +Generating grub.cfg ...
 +Found linux image: /​boot/​vmlinuz-3.2.0-4-amd64
 +Found initrd image: /​boot/​initrd.img-3.2.0-4-amd64
 +Found linux image: /​boot/​vmlinuz-2.6.32-22-pve
 +Found initrd image: /​boot/​initrd.img-2.6.32-22-pve
 +Found linux image: /​boot/​vmlinuz-2.6.32-20-pve
 +Found initrd image: /​boot/​initrd.img-2.6.32-20-pve
 +  No volume groups found
 +done
 +Konfigurowanie pakietu vncterm (1.1-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu pve-qemu-kvm (1.4-13) ...
 +Konfigurowanie pakietu vlan (1.9-3) ...
 +Konfigurowanie pakietu iputils-arping (3:​20101006-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libcgroup1 (0.38-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu vzquota (3.1-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu pve-headers-2.6.32-20-pve (2.6.32-100) ...
 +Konfigurowanie pakietu vzprocps (2.0.11-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu liblwp-protocol-https-perl (6.03-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libwww-perl (6.04-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpve-common-perl (3.0-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu libxml-parser-perl (2.41-1+b1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libnet-ldap-perl (1:​0.4400-1) ...
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools...
 +update-initramfs:​ Generating /​boot/​initrd.img-3.2.0-4-amd64
 +Konfigurowanie pakietu pve-cluster (3.0-4) ...
 +[....] Starting pve cluster filesystem : pve-clusterGenerating public/​private rsa key pair.
 +Your identification has been saved in /​root/​.ssh/​id_rsa.
 +Your public key has been saved in /​root/​.ssh/​id_rsa.pub.
 +The key fingerprint is:
 +b7:​1a:​17:​2f:​ec:​dc:​30:​12:​6e:​a9:​d9:​6e:​5a:​7b:​db:​4a root@proxmox
 +The key's randomart image is:
 ++--[ RSA 2048]----+
 +|                 |
 +|                 |
 +|                 |
 +|                 |
 +|        S o      |
 +|       . = +     |
 +|        B E .    |
 +|       ​*.X.* ​    |
 +|      ++=.=oo ​   |
 ++-----------------+
 +. ok
 +Konfigurowanie pakietu redhat-cluster-pve (3.2.0-2) ...
 +Konfigurowanie pakietu fence-agents-pve (4.0.0-1) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpve-access-control (3.0-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu clvm (2.02.95-pve3) ...
 +Konfigurowanie pakietu libpve-storage-perl (3.0-8) ...
 +Konfigurowanie pakietu qemu-server (3.0-20) ...
 +Konfigurowanie pakietu resource-agents-pve (3.9.2-4) ...
 +Konfigurowanie pakietu pve-manager (3.0-23) ...
 +Restarting PVE Daemon: pvedaemon.
 +Restarting PVE API Proxy Server: pveproxy.
 +Restarting PVE Status Daemon: pvestatd.
 +Konfigurowanie pakietu vzctl (4.0-1pve3) ...
 +Checking vzevent kernel module .....done
 +Starting vzeventd:
 +Starting OpenVZ: ..done
 +Bringing up interface venet0: ..done
 +- Warning: IP forwarding is not enabled
 +Adding /var/lib/vz to PRUNEPATHS in /​etc/​updatedb.conf:​..done
 +Konfigurowanie pakietu proxmox-ve-2.6.32 (3.0-107) ...
 +installing proxmox release key: OK
 +Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu python-support...
 +
 +root@proxmox:​~#​ echo "​ip_nat_ftp"​ >> /​etc/​modules
 +root@proxmox:​~#​ echo "​ip_conntrack_ftp"​ >> /​etc/​modules
 +root@proxmox:​~#​ cat /​etc/​sysctl.conf | sed "​s/​\#​net.ipv4.ip_forward\=1/​net.ipv4.ip_forward\=1/​g"​ > /​etc/​sysctl.conf.bak
 +root@proxmox:​~#​ mv /​etc/​sysctl.conf.bak /​etc/​sysctl.conf
 +root@proxmox:​~#​ sysctl -p
 +net.ipv4.ip_forward = 1
 +root@proxmox:​~#​ cat /​etc/​default/​smartmontools | sed "​s/​\#​enable_smart\=\"​\/​dev\/​hda\ \/​dev\/​hdb\"/​enable_smart\=\"​\/​dev\/​sda\ \/​dev\/​sdb\"/​g"​ > /​etc/​default/​smartmontools.bak
 +root@proxmox:​~#​ cat /​etc/​default/​smartmontools.bak | sed "​s/​\#​start_smartd=yes/​start_smartd\=yes/​g"​ > /​etc/​default/​smartmontools
 +root@proxmox:​~#​ cat /​etc/​default/​smartmontools | sed "​s/​\#​smartd_opts\=\"​--interval\=1800\"/​smartd_opts\=\"​--interval\=1800\"/​g"​ > /​etc/​default/​smartmontools.bak
 +root@proxmox:​~#​ mv /​etc/​default/​smartmontools.bak /​etc/​default/​smartmontools
 +root@proxmox:​~#​ cat /​etc/​smartd.conf | sed "​s/​DEVICESCAN\ -d\ removable\ -n\ standby\ -m\ root\ -M\ exec\ \/​usr\/​share\/​smartmontools\/​smartd-runner/​DEVICESCAN\ -d\ removable\ -n\ standby\ -m\ admin@domain.ltd\ -M\ exec\ \/​usr\/​share\/​smartmontools\/​smartd-runner/​g"​ > /​etc/​smartd.conf.bak
 +root@proxmox:​~#​ mv /​etc/​smartd.conf.bak /​etc/​smartd.conf
 +root@proxmox:​~#​ cat /​etc/​mdadm/​mdadm.conf | sed "​s/​MAILADDR\ root/​MAILADDR\ admin@domain.ltd/​g"​ > /​etc/​mdadm/​mdadm.conf.bak
 +root@proxmox:​~#​ mv /​etc/​mdadm/​mdadm.conf.bak /​etc/​mdadm/​mdadm.conf
 +root@proxmox:​~#​ nano /​etc/​network/​interfaces
 +root@proxmox:​~#​ reboot
 +
 +Broadcast message from root@proxmox (pts/0) (Thu Aug  1 16:02:30 2013):
 +
 +The system is going down for reboot NOW!
 +root@proxmox:​~#​
 +Using username "​root"​.
 +root@1.2.3.4'​s password:
 +Linux proxmox 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64
 +
 +The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
 +the exact distribution terms for each program are described in the
 +individual files in /​usr/​share/​doc/​*/​copyright.
 +
 +Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
 +permitted by applicable law.
 +Last login: Thu Aug  1 15:52:51 2013 from 192.1.1.10
 +root@proxmox:​~#​ /​etc/​init.d/​smart
 +smartd ​        ​smartmontools
 +root@proxmox:​~#​ /​etc/​init.d/​smartmontools status
 +smartd is running.
 +root@proxmox:​~#​ /​etc/​init.d/​mdadm
 +mdadm           ​mdadm-raid ​     mdadm-waitidle
 +root@proxmox:​~#​ /​etc/​init.d/​mdadm status
 +mdadm is running.
 +root@proxmox:​~#​ ip add
 +1: lo: <​LOOPBACK,​UP,​LOWER_UP>​ mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
 +    link/​loopback 00:​00:​00:​00:​00:​00 brd 00:​00:​00:​00:​00:​00
 +    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 +    inet6 ::1/128 scope host
 +       ​valid_lft forever preferred_lft forever
 +2: eth0: <​BROADCAST,​MULTICAST,​UP,​LOWER_UP>​ mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
 +    link/ether 00:​25:​90:​c6:​89:​42 brd ff:​ff:​ff:​ff:​ff:​ff
 +    inet 1.2.3.4/25 brd 46.29.18.255 scope global eth0
 +    inet6 fe80::​225:​90ff:​fec6:​8942/​64 scope link
 +       ​valid_lft forever preferred_lft forever
 +3: eth1: <​BROADCAST,​MULTICAST>​ mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
 +    link/ether 00:​25:​90:​c6:​89:​43 brd ff:​ff:​ff:​ff:​ff:​ff
 +root@proxmox:​~#​ cat /proc/net/
 +anycast6 ​            ​fib_trie ​            ​ip6_flowlabel ​       ip_conntrack ​        ​ip_tables_targets ​   netstat ​             ptype                rt_acct ​             softnet_stat ​        udp6
 +arp                  fib_triestat ​        ​ip6_mr_cache ​        ​ip_conntrack_expect ​ ipv6_route ​          ​nf_conntrack ​        ​raw ​                 rt_cache ​            ​stat/ ​               udplite
 +connector ​           icmp                 ​ip6_mr_vif ​          ​ip_mr_cache ​         mcfilter ​            ​nf_conntrack_expect ​ raw6                 ​snmp ​                ​tcp ​                 udplite6
 +dev                  if_inet6 ​            ​ip6_tables_matches ​  ​ip_mr_vif ​           mcfilter6 ​           packet ​              ​route ​               snmp6                tcp6                 unix
 +dev_mcast ​           igmp                 ​ip6_tables_names ​    ​ip_tables_matches ​   netfilter/ ​          ​protocols ​           rpc/                 ​sockstat ​            ​tr_rif ​              ​wireless
 +dev_snmp6/ ​          ​igmp6 ​               ip6_tables_targets ​  ​ip_tables_names ​     netlink ​             psched ​              ​rt6_stats ​           sockstat6 ​           udp
 +root@proxmox:​~#​ cat /​proc/​sys/​net/​
 +core/             ​ipv4/ ​            ​ipv6/ ​            ​netfilter/ ​       nf_conntrack_max ​ token-ring/ ​      unix/
 +root@proxmox:​~#​ cat /​proc/​sys/​net/​ipv4/​
 +conf/                              ip_forward ​                        ​rt_cache_rebuild_count ​            ​tcp_fack ​                          ​tcp_mtu_probing ​                   tcp_syn_retries
 +icmp_echo_ignore_all ​              ​ipfrag_high_thresh ​                ​tcp_abc ​                           tcp_fin_timeout ​                   tcp_no_metrics_save ​               tcp_thin_dupack
 +icmp_echo_ignore_broadcasts ​       ipfrag_low_thresh ​                 tcp_abort_on_overflow ​             tcp_frto ​                          ​tcp_orphan_retries ​                ​tcp_thin_linear_timeouts
 +icmp_errors_use_inbound_ifaddr ​    ​ipfrag_max_dist ​                   tcp_adv_win_scale ​                 tcp_frto_response ​                 tcp_reordering ​                    ​tcp_timestamps
 +icmp_ignore_bogus_error_responses ​ ipfrag_secret_interval ​            ​tcp_allowed_congestion_control ​    ​tcp_keepalive_intvl ​               tcp_retrans_collapse ​              ​tcp_tso_win_divisor
 +icmp_ratelimit ​                    ​ipfrag_time ​                       tcp_app_win ​                       tcp_keepalive_probes ​              ​tcp_retries1 ​                      ​tcp_tw_recycle
 +icmp_ratemask ​                     ip_local_port_range ​               tcp_available_congestion_control ​  ​tcp_keepalive_time ​                ​tcp_retries2 ​                      ​tcp_tw_reuse
 +igmp_max_memberships ​              ​ip_local_reserved_ports ​           tcp_base_mss ​                      ​tcp_low_latency ​                   tcp_rfc1337 ​                       tcp_window_scaling
 +igmp_max_msf ​                      ​ip_nonlocal_bind ​                  ​tcp_challenge_ack_limit ​           tcp_max_orphans ​                   tcp_rmem ​                          ​tcp_wmem
 +inet_peer_maxttl ​                  ​ip_no_pmtu_disc ​                   tcp_congestion_control ​            ​tcp_max_ssthresh ​                  ​tcp_sack ​                          ​tcp_workaround_signed_windows
 +inet_peer_minttl ​                  ​neigh/ ​                            ​tcp_cookie_size ​                   tcp_max_syn_backlog ​               tcp_slow_start_after_idle ​         udp_mem
 +inet_peer_threshold ​               netfilter/ ​                        ​tcp_dma_copybreak ​                 tcp_max_tw_buckets ​                ​tcp_stdurg ​                        ​udp_rmem_min
 +ip_default_ttl ​                    ​ping_group_range ​                  ​tcp_dsack ​                         tcp_mem ​                           tcp_synack_retries ​                ​udp_wmem_min
 +ip_dynaddr ​                        ​route/ ​                            ​tcp_ecn ​                           tcp_moderate_rcvbuf ​               tcp_syncookies ​                    ​xfrm4_gc_thresh
 +root@proxmox:​~#​ cat /​proc/​sys/​net/​ipv4/​ip_forward
 +1
 +root@proxmox:​~#​ nano /​etc/​ssh/​sshd_config
 +root@proxmox:​~#​ /​etc/​init.d/​ssh restart
 +Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
 +root@proxmox:​~#​ passwd
 +Proszę podać nowe hasło UNIX:
 +Proszę ponownie podać hasło UNIX:
 +passwd: hasło zostało zmienione
 +root@proxmox:​~#​ ls ./.ssh/
 +authorized_keys ​ config ​          ​id_rsa ​          ​id_rsa.pub
 +root@proxmox:​~#​ ls ./​.ssh/​authorized_keys
 +./​.ssh/​authorized_keys
 +root@proxmox:​~#​ nano ./​firewall.sh
 +root@proxmox:​~#​ chmod 700 ./​firewall.sh
 +root@proxmox:​~#​ ./​firewall.sh restart
 +Stopping router firewall...
 +Starting router firewall...
 +root@proxmox:​~#​ reboot
 +
 +Broadcast message from root@proxmox (pts/0) (Thu Aug  1 16:19:08 2013):
 +
 +The system is going down for reboot NOW!
 +root@proxmox:​~#​
 +Using username "​root"​.
 +Authenticating with public key "​rsa-key-20091020"​ from agent
 +Linux proxmox 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64
 +
 +The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
 +the exact distribution terms for each program are described in the
 +individual files in /​usr/​share/​doc/​*/​copyright.
 +
 +Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
 +permitted by applicable law.
 +Last login: Thu Aug  1 16:20:26 2013 from 192.1.1.10
 +root@proxmox:​~#​ iptables -n -L
 +Chain INPUT (policy DROP)
 +target ​    prot opt source ​              ​destination
 +DROP       ​all ​ --  127.0.0.0/​8 ​         0.0.0.0/0
 +DROP       ​all ​ --  10.0.0.0/​8 ​          ​0.0.0.0/​0
 +DROP       ​all ​ --  172.16.0.0/​12 ​       0.0.0.0/0
 +DROP       ​all ​ --  192.168.0.0/​16 ​      ​0.0.0.0/​0
 +LOG        all  --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           limit: avg 1/hour burst 5 LOG flags 0 level 4
 +ACCEPT ​    icmp --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           icmptype 8 limit: avg 1/sec burst 5
 +DROP       ​tcp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state INVALID
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state RELATED,​ESTABLISHED
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state RELATED,​ESTABLISHED
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state RELATED,​ESTABLISHED
 +ACCEPT ​    icmp --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  192.1.1.0/​24 ​        ​0.0.0.0/​0
 +ACCEPT ​    ​tcp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           tcp dpt:50944
 +ACCEPT ​    ​tcp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           tcp dpt:80
 +ACCEPT ​    ​tcp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           tcp dpt:443
 +
 +Chain FORWARD (policy DROP)
 +target ​    prot opt source ​              ​destination
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    icmp --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​tcp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           10.1.2.0/​24 ​         state NEW
 +ACCEPT ​    ​tcp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state RELATED,​ESTABLISHED
 +ACCEPT ​    ​udp ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state RELATED,​ESTABLISHED
 +ACCEPT ​    icmp --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/​0 ​           state RELATED,​ESTABLISHED
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  10.1.2.0/​24 ​         0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  10.1.3.0/​24 ​         0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  192.1.1.0/​24 ​        ​0.0.0.0/​0
 +
 +Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
 +target ​    prot opt source ​              ​destination
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +ACCEPT ​    ​all ​ --  0.0.0.0/​0 ​           0.0.0.0/0
 +root@proxmox:​~#​
 +</​file>​
proxmoxlog.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)