Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ssl

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ssl [2013/11/22 10:39]
kamil
ssl [2018/07/16 11:47] (aktualna)
Linia 34: Linia 34:
 openssl pkcs12 -export -in ./ssl.crt -inkey ./ssl.key -out ssl.p12 -name jboss openssl pkcs12 -export -in ./ssl.crt -inkey ./ssl.key -out ssl.p12 -name jboss
 keytool -importkeystore -srckeystore ./ssl.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcalias jboss -srcstorepass  nasze_tajne_haslo -destkeystore ./ssl.jks -deststoretype jks -deststorepass nasze_tajne_haslo keytool -importkeystore -srckeystore ./ssl.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcalias jboss -srcstorepass  nasze_tajne_haslo -destkeystore ./ssl.jks -deststoretype jks -deststorepass nasze_tajne_haslo
 +</file>
 +
 +==== Import certyfikatów z PFX ====
 +
 +Certyfikat:
 +<file>
 +openssl pkcs12 -in ssl.pfx -nocerts -out ssl.crt
 +</file>
 +
 +Klucz:
 +<file>
 +openssl pkcs12 -in ssl.pfx -clcerts -nokeys -out ssl.key
 +</file>
 +
 +Usunięcie z klucza hasła:
 +<file>
 +openssl rsa -in ssl.key -out ssl_nopass.key
 </file> </file>
ssl.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 (edycja zewnętrzna)