Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


apache

Apache

Proste konfiguracje

Sprawdzenie konfiguracji

/etc/init.d/httpd configtest

lub

apache2ctl configtest

Vhost SSL

<VirtualHost *:443>

...

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/server.key
SSLCACertificateFile /etc/ssl/ca.crt

...

</VirtualHost>

PHP via FCGID + SuEXEC

Konfiguracja Apache

<VirtualHost *:80>

    SuexecUserGroup kamil users

    ErrorLog /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/error.log
    TransferLog /home//services/httpd/users/kamil/test.com.pl/access.log

    <Directory /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/htdocs>
        Options ExecCGI Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        AddHandler fcgid-script .php
        FCGIWrapper /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/fcgid/php.fcgi .php
    </Directory>

    ServerAdmin kamil@test.com.pl
    DocumentRoot /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/htdocs

    ServerName test.com.pl

</VirtualHost>

Struktura katalogów

chown -R kamil:http /home/services/httpd/users/kamil
chmod -R 710 /home/services/httpd/users/kamil
chown kamil:http /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/{htdocs,tmp}
chmod -R 750 /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/{htdocs,tmp}
chown kamil:users /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/fcgid
chmod -R 711 /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/fcgid

Plik /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/fcgid/php.fcgi:

#!/bin/sh

export PHP_FCGI_CHILDREN=4
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=500
exec /usr/bin/php.fcgi $@

Uprawnienia:

chmod 700 /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/fcgid/php.fcgi
chown kamil:users /home/services/httpd/users/kamil/test.com.pl/fcgid/php.fcgi

Restartujemy Apache i sprawdzamy

/etc/init.d/httpd start
Uruchamianie usługi Apache 2.2 Web Server (prefork)................[ ZROBIONE ]
ps aux | grep httpd
root   2508 0.0 0.7  7988 3936 ?    SNs 15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2512 0.0 0.4  7924 2276 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2513 0.0 0.4  7988 2252 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2514 0.0 0.5  8192 2940 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2515 0.0 0.4  7988 2240 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2516 0.0 0.5  8120 2756 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2517 0.0 0.5  8120 2844 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2518 0.0 0.4  7988 2240 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2519 0.0 0.4  7988 2240 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
http   2520 0.0 0.4  7988 2240 ?    SN  15:28  0:00 /usr/sbin/httpd.prefork
root   2568 0.0 0.1  2808  844 pts/0  S+  15:53  0:00 grep httpd
[root@pld_fcgid /]# pstree -up 2508
httpd.prefork(2508)-+-httpd.prefork(2512,http)---php.fcgi(2526,kamil)-+-php.fcgi(2527)
          |                         |-php.fcgi(2528)
          |                         |-php.fcgi(2529)
          |                         `-php.fcgi(2530)
          |-httpd.prefork(2513,http)
          |-httpd.prefork(2514,http)
          |-httpd.prefork(2515,http)
          |-httpd.prefork(2516,http)
          |-httpd.prefork(2517,http)
          |-httpd.prefork(2518,http)
          |-httpd.prefork(2519,http)
          `-httpd.prefork(2520,http)
apache.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 przez 127.0.0.1