Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bind_named

Bind/Named

Podstawowy (Master)

named.conf:

zone "orchia.pl" {
    type master;							 # typ strefy (master - czyli my jesteśmy jej właścicielem i ją zarządzamy)
    file "M/orchia.pl";						 # plik strefy
    allow-transfer { 83.14.57.114; 194.145.96.21; 193.111.27.194; }; # serwery slave (zapasowe)
	notify yes;							 # możliwośc przesyłania zmian
};

plik M/orchia.pl:

$TTL 86400
$ORIGIN orchia.pl.
@    IN   SOA   ns.orchia.pl. root.orchia.pl. (
    2008041702 ;; serial
    2400    ;; refresh
    2400    ;; retry
    7200    ;; expire
    7200    ;; TTL
    )
@        IN   NS   ns.orchia.pl.
@        IN   NS   ns2.orchia.pl.
@        IN   NS   fns1.sgh.waw.pl.
@        IN   NS   fns2.sgh.waw.pl.
@        IN   MX   10   mail.orchia.pl.
@        IN   A    82.210.158.101
@        IN   AAAA  2001:6f8:93c:d::5
ns       IN   A    82.210.158.101
ns2       IN   A    83.14.57.114
mail      IN   A    82.210.158.101
www       IN   A    82.210.158.101
sun       IN   NS   83.14.57.114

Zapasowy (Slave)

named.conf:

zone "sun.orchia.pl" IN {
    type slave;      # typ strefy (slave - zapasowy - czyli jesteśmy dnsem zapasowym dla czyjejś domeny)
    file "S/sun.orchia.pl";    # plik strefy (nie musimy nic robić, named po synchronizacji sam stworzy plik i zapisze sobie wszystkie dane o domenie)
    masters { 83.14.57.114; };  # kto jest właścicielem domeny
};

Strefa odwrotna dla naszej puli IPv6

named.conf:

zone "d.0.0.0.c.3.9.0.8.f.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa"{
  type master;
  file "M/ipv6";
};

plik M/ipv6:

@    IN   SOA   orchia.pl. root.orchia.pl. (
            2008041503
            86400
            7200
            1209600
            21600 )

    IN   NS   orchia.pl.
    IN   NS   ns3.orchia.pl.

5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0     IN PTR orchia.pl.
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0     IN PTR ns3.orchia.pl.
Strefa odwrotna dla kogoś puli IPv6 (jako dns Slave)

named.conf:

zone "4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.0.0.0.c.3.9.0.8.f.6.0.1.0.0.2.ip6.arpa"{
  type slave;
  file "S/ipv6-sun";
  masters { 83.14.57.114; };
};

Domena lokalna

named.conf:

options {
...
    forwarders { 210.122.164.21; 113.92.145.12; }; //DNSy ISP
...
};

zone "gdynia.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/gdynia.lan";
};

zone "32.5.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/10.5.32";
};

Plik gdynia.lan:

$TTL 86400
$ORIGIN gdynia.lan.
@    IN   SOA   ns.gdynia.lan. root.gdynia.lan. (
    2008041702 ;; serial
    2400    ;; refresh
    2400    ;; retry
    7200    ;; expire
    7200    ;; TTL
    )
@    IN   NS   ns.gdynia.lan.

ns   IN   A    10.5.32.1
@    IN   A    10.5.32.1
router IN   A    10.5.32.1
kamil  IN   A    10.5.32.154
beata-wifi  IN   A    10.5.32.155
beata-lan  IN   A    10.5.32.160
kinga-wifi  IN   A    10.5.32.158
kinga-lan  IN   A    10.5.32.161

Plik 10.5.32:

$ORIGIN .
$TTL 3600    ; 1 hour
32.5.10.in-addr.arpa   IN SOA ns.gdynia.lan. root.gdynia.lan. (
                161    ; serial
                900    ; refresh (15 minutes)
                600    ; retry (10 minutes)
                86400   ; expire (1 day)
                3600    ; minimum (1 hour)
                )
            NS   ns.gdynia.lan.
$ORIGIN 32.5.10.in-addr.arpa.
1           PTR   router.gdynia.lan.
154    PTR   kamil.gdynia.lan.
155    PTR   beata-wifi.gdynia.lan.
158    PTR   kinga-wifi.gdynia.lan.
160    PTR   beata-lan.gdynia.lan.
161    PTR   kinga-lan.gdynia.lan.

Plik resolv.conf:

search gdynia.lan
domain gdynia.lan
nameserver 127.0.0.1
bind_named.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/16 11:47 przez 127.0.0.1